חטיבת הביניים - עמוס דה-שליט - חוברת מידע לקראת רישום לחטיבות הביניים

האיכות של העבר, החדשנות של המחר.

חוברת מידע לקראת רישומ לחטיבות הביניימ

ע"ש חטיבות הביניימ עמו דה-שליט

øãßãåö øççöçð

Made with FlippingBook flipbook maker