חטיבת הביניים - עמוס דה-שליט - חוברת מידע לקראת רישום לחטיבות הביניים