בחבל מודיעין - מאי 2015

03-12 במאי 5102 ג׳ - יב’ סיוון תשע”ה

עמותת תיירות חבל מודיעין מזמינה את כל המשפחה לבלות בימי שבועות במרחב הכפרי של יערות בן שמן

קציר חיטים וחליבת עיזים בחוות חקלאיות ופינות חי, סדנאות גבינות ויין ביקבי בוטיק ומחלבות ועוד שפע של פעילויות לכל המשפחה ברוח החג בישובים החקלאיים ובמרחבי הטבע והיער במרכז הארץ!

ן י ע י ד ו מ ל ב ח ב ת ו ר י י ת ה ל ש ם י ר ו פ י ס ה ו ם י נ פ ה ת א ם י ל ג מ

www.thm.org.il פרטים וכרטיסים בהנחה באתר: עדכונים בפייסבוק ‘תיירות חבל מודיעין’ / 9998279-30 מ ו מל ץ להתעד כ ן באתר על ק י ו ם הפע י ל ו ת

Made with