Leif Arvidsson AB

Vi servar med material och kunskap inom fönsterrenovering, ventilation, tätning och fogning

– vi servar hant verkare!

VENTILER

TÄTLISTER

BESLAG

FOG, KITT, LIM

TÄT BYGGNAD

MASKINER

VERKTYG

SLIPMATERIAL

BYGGAVSKÄRMNING

ARBETSMILJÖ

11

UTBILDN./INSTRUKT.

KATALOG NUMMER 24 MED PRISLISTA SOM GÄLLER FRÅN 16 SEPTEMBER 2019

ORDERTELEFON 0392-36010

H A ND L A D I R E K T PÅ NÄT E T WWW. L E I FA RV I DS SON . S E OR D E R@L E I FA RV I DS SON . S E

Made with FlippingBook Annual report