Leif Arvidsson AB

23

Vi servar med material och kunskap inom fönsterrenovering, ventilation, tätning och fogning

– vi servar hant verkare!

KATALOG NUMMER 23 MED PRISLISTA SOM GÄLLER FRÅN 17 SEPTEMBER 2018

3 2 1 4 5 6 7 8 9

VENTILER

TÄTLISTER

BESLAG

FOGMASSOR, KITT, LIM

TÄT BYGGNAD

MASKINER

VERKTYG

SLIPMATERIAL

BYGGAVSKÄRMNING

10 11

ARBETSMILJÖ

11

UTBILDNING/INSTRUKT.

ORDERTELEFON 0392-36010

H AND L A D I R E K T PÅ NÄT E T WWW. L E I FA RV I DS SON . S E OR D E R@L E I FA RV I DS SON . S E

Made with FlippingBook Annual report