Onsdag 14. august 2019

3

• Onsdag 14. august 2019

Inviterer til hagevandring på Gjøvik gård

– Her blir det konsert med Gjøvik trio, samt at det vil bli referert fra diverse kjærlighetsbrev tilknyttet Gjøvik gård, forteller Froknestad. «Gjøvik gård forteller» er et samarbeid mellom Mjøsmuseet, Drengestua kafé, Gjøvik gårds vennefor- ening og Gjøvik historielag.

parken i dag, som vitner om den hagekunst som har vært å se i tidligere tider, sier Froknestad. Hun har gjort et omfattende arbeid for å se på sammenhenger som kan fortelle om parkens utvikling, påvirkning og inspira- sjon, samt tidfeste de ulike elementene man ser spor av i parken den dag i dag. Etter vandringa blir det ser- vering i Drengestua kafé. 24. september venter nok et arrangement hvor romantikken får blomstre i salen i hovedhuset.

«Gjøvik gård forteller» er en ny serie med arrangemen- ter for å dele mer av historien knyttet til Gjøvik gård. Etter oppstarten i februar, som samlet rundt 40 publi- kummere til dypdykk i Drengestuas historie, er det nå hagen som står for tur. Førstkommende tirsdag invite- rer nemlig landskapsarkitekt og formidler Heidi Froknestad ved Mjøsmuseet til en hagevandring i den spennende parken rundt Gjøvik gård. – Her vil vi kikke nærmere på spor vi fortsatt kan se i

Einar vil i havn med Skibladner-roman Siden 2005 har Einar

Wedøe vært på gyngende grunn med et romanprosjekt godt forankret på Skibladner. Neste år er målet å komme i havn med utgivelse av «Svaneflukten».

Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no

– Jeg tror ikke det har vært skre- vet en roman hvor så og si hele handlingen foregår på Skibladner. Med unntak av to kapitler utspiller hele handlingen seg om bord, sier Einar Wedøe. Han kommer opprinnelig fra Totenvika og er bosatt i Nordbyen. Wedøe har vært på bølgelengde med Skibladner hele livet. Han eier også en akskje og er medlem i Skibladners venner. Stort sett har han alltid bodd slik til at han har kunne se henne seile forbi. – Å bade i bølgene etter Skibladner er noe jeg husker godt at vi gjorde i barndommen, og som har blitt gjort i generasjon etter generasjon før oss, Skibladner er jo noe alle her har et forhold til, og romanen er en hyllest til skipet, sier Wedøe. 150-årsgave Bokprosjektet startet med mål om utgivelse i forbindelse med Skibladners 150-årsjubileum i 2006. Manuset ble sendt ut til en rekke forlag men han ble ikke antatt hos noen. – Det ble jo ikke Ibsen eller J. K. Rowling til å begynne med hel- ler, smiler 52-åringen, som har en variert bakgrunn innen sykepleie, IT og journalistikk. Juritzen forlag var for øvrig det eneste som ga forfatterspiren en tilbakemelding, en fyldig rapport med ros for stor detaljrikdom og ris for en for todi- mensjonal historie. Neste uke er det igjen skolestart, og om sommeren er hekker som henger ut i vegkryss en utfor- dring for trafikksikkerheten. – Vegetasjon som hindrer sik- ten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hek-

Siden 2005 har Einar Wedøe jobbet med en roman grundig forankret på Skibladner. Etter en mangeårig skuffetilværelse er manuset hentet fram, og målet er å få bokprosjektet i havn med utgivelse til neste år.

– For meg var det noe av poenget, jeg ønsker at det er selve historien som skal stå i sen- trum og går ikke i dybden på hvem personene er eller deres sidehistorier, forteller han. Prosjektet strandet og havnet i skuffen. Utgivelse neste år Gjennom åra som har gått har han med ujevne mellomrom hen- tet fram manuset og endret litt her og der. Men, nå har han et klart mål om å kaste anker for å komme i havn med bokprosjek- tet. – Jeg har nå satt en deadline for meg selv til februar neste år, med utgivelse av boka i mai, for- teller forfatterdebutanten, som vil gi ut boka gjennom sitt eget ker og busker på eiendommene sine av hensyn til egen og andres sikkerhet. Vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle, sier David Tofthagen i Trygg Trafikk Oppland. Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som

enkeltmannsforetak. Da må det kapital til, og på lørdag gikk den imaginære salutten for en såkalt kickstarter-kampanje på internett, hvor målet er å få samlet inn 50.000 kroner i løpet av 60 dager. Det er det han trenger til å dekke kostnadene for å få gitt ut romanen, med navnet «Svaneflukten». Boka er rett og slett en historie om en guttegjeng, som etterhvert som årene i skuffen har gått, har eldes i takt med forfatteren. – Nå er de fem til seks karer i 45 til 50-årsalderen som får en idé om å tjuvlåne Skibladner, som en spøk eller «prank». Det virket som en veldig god idé under planlegginga men ting går ikke helt som de hadde tenkt, sier Wedøe. henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilis- ter, syklister og gående. Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsfor- holdene er nedfelt i vegloven. Du er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik

Boka er en ren roman, men den er spekket med fakta om Skibladner, Skibladners historie og også stedene Skibladner leg- ger til. – Jeg har brukt mange hundre timer på research, både om bord, rundt Mjøsa og i litteratur om båten. Historien er skrevet i en sjargong med 1950- og 60-tallets gutte- og jentebøker som inspira- sjonskilde, og humoren er aldri langt unna. Jeg tenker boka kan være interessant for alle som bor i Mjøsområdet og spesielt de som blir varm om hjertet når de ser den hvite svanen ute på fjor- den. Det som driver meg i pro- sjektet er ønsket om å skape mer interesse for Skibladner og dens historie, og samtidig fortelle ei god historie, sier Wedøe. at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Når du står fire meter inn i avkjørselen din, skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og syk- kelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen.

Forfatterdebutanten har gjort mye research både over og under dekk, ikke minst i maskinrommet.

SOLSKJERMING

– Klipp hekken din før skolestart

*På utvalgte produkter til 30.08

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen

www.scandic.no

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker