Onsdag 28. september 2016

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

– etablert 1928

Onsdag 28. september 2016 Nr. 34 • 89. årgang

Coop satser på nybygg på Lena

Han reddet situasjonen

Foto: Georg Mathisen

Kjeltringen fikk 22 måneder i fengsel, Asbjørn Overn (bil- det) fikk tre år med gratisar- beid etter at handelsstanden på Lena ble svindlet. Takket være Overns ulønnede vaktmester- innsats, har økonomien kom- met på stell igjen. Side 4

I mange år har Coop ønsket seg ny butikk på Lena, men flere ganger har planene om satsing blitt skrinlagt. Nå ligger omsider planene for en storsatsing på bordet, for Coop leker ikke butikk. – Vi tenker oss en for- retning med handelsflate på 1.500 kvadratmeter, sier eiendomssjef i Coop Innlandet SA, Ulf Storbekk (bildet). For å få til det, har Coop kjøpt to bolighus som skal rives for å få tomt til et flunkende nytt forret- ningsbygg. Der blir det også plass til mellom ti og 15 leiligheter. Side 5

Bli med til Totengata

Foto: Georg Mathisen

Da folk fra Toten skulle til hovedstaden for å jobbe, hav- net de i de dårligste strøkene, der kniven satt løst og spriten fløt. I dag er Totengata en idyll i Oslo, mener utflyttet kapping Ivar Kvistum (bildet).

Midten

Foto: Mina B. Sveen

MIDTHUN KAPP VISNING 29/9 KL. 16-17

#gjovik_sentrum

GJØVIK SENTRUM INVITERER TIL DAMENES AFTEN Torsdag 29. september kl 18–21

Innflytningsklare leiligheter. Ledige eneboligtomter med flott Mjøsutsikt!

Følg med på Facebook og gjovik.no

Tlf: 47 80 17 00

,!- /03 -$ " ! -$ ,% 4%* " ! ,

Gjelder kun torsdag!

!!

" $ " ! " )*

% &'" (

-$ " &' 5

" '!+

«en del av noe stort »

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E !

Made with