השבט השישי - גליון 111

השבט השישי השבט השישי

תוכן עניינים

גליון מס' 111

משולחן ראש המועצה כתב: ארז ארד - מזכיר המועצה

‏ממליאת המועצה 1102/6 מיום- 1102.7.52 דיווחי ראש המועצה, דב ישורון:

המועצה מודה למנהלת פרס חינוך ארצי לכרמל זבולון - מירה יובל, לצוותה ולמחלקת החינוך, על הצלחת בית הספר וקבלת פרס חינוך ארצי. המועצה דנה עם נציגי כביש 6 על מחלף העמקים כביש 6 - והרחקתו משער העמקים והחיבור לכביש 07 ותל רגב. הכביש מתוכנן להגיע לאזורנו בעוד כ- 5 שנים. בישיבה משותפת עם הועדים השער בין כפר חסידים ליגור - תואמה סגירת השערים של יגור וכפר חסידים למנוע תנועת עוקפי פקק. מתוכננת הכפלה של אוכלוסיית שכונת הפרסה ברכסים - רכסים בשכונת הפרסה, הדרישה של המועצה היא להפרדה של מערכות התשתית (ביוב, כבישים וכדומה) מתשתיות המועצה. האירועים רבי משתתפים, גם בתרבות וגם פעילות הקיץ - בנוער. ראוי לציון מיוחד הוא קורס שחיה שמונה למעלה מ-002 ילדים מאיבטין. הקורס נפתח בעזרתו ודחיפתו של שלמה כפיר, וראוי לציון חבר המליאה סאלח חסן שקידם קייטנה לילדי ראס עלי במהירות רבה. אישור דו"ח כספי לשנת 0102: גזבר המועצה, עודד יניב, הציג את הנושאים העיקריים שבדו"ח: שנת 0102 עברה עלינו בהתאם לתוכניות המעודכנות שהצגנו במהלך 0102, ואפילו העברנו תקציבי פיתוח נוספים מעבר ₪ לישובים. במענק האיזון קיבלנו תוספת של מיליון למענק המתוכנן, גם ממשרד החינוך קיבלנו תוספת אל מול הוצאה, תוספת נוספת הייתה מהמפעלים. עומס המלוות של המועצה הוא נמוך יחסית לרשויות אחרות ונלקחות הלוואות רק לצרכים חשובים. הדו"חות הכספיים אושרו פה אחד.

צילום: עודד תמיר

משולחן ראש המועצה חוגגים בישובי הגוש אדחא ' עיד אל ביישובים פרוייקטים במועצה הקפות שמחת תורה

5 2

10 11

12

14

15

רווחה דורות חינוך בטחון ספורט ונוער תרבות

18

20

22

24

29

אריאלה וולק, הלן בוטנסקי, מיכל קציר, ארז ארד, אבי ברוך, שלומי גפן חברי מערכת: יערי משה עורך העיתון: יערי משה צלם מערכת: 04-8478167 פקס: moshe@zvulun . co . il דואר אלקטרוני: כל הזכויות שמורות למועצה אזורית זבולון. 04-8722260 טל. דפוס סמדר עיצוב והדפסה: אין לשכפל להעתיק או להפיץ עלון זה או חלקים ממנו ללא הסכמה בכתב מאת העורך.

השבט השישי 2

Made with