צו ארנונה 2016 אושר 3-6-15

2016 – נוסח סופי - אושר במועצת העיר בתאריך ט"ז בסיוון תשע"ה, 03-06-2015

21 של צו הארנונה לשנת

1

עמוד מתוך

Made with FlippingBook flipbook maker