KøbenhavnsKommuneskole_1914

108 Olsen, J. P., Kommunelærer........................................................... 104 — , Jørgen,Skoleinsp.................................................................... 72 — , Lauritz, Kommunelærer........................................................104 Ottosen, Knud, Læ rer.......................................................................57 Pedersen, Chr......................................................................................48 Petersen, Baltasar, Konsistorialrd. . ............................................ 86 - , J. C. L., Kapt...................................................................... 31 Pestalozzi.......................................................................................... 44 Plum, Fred., Stiftsprovst.............................................................. • “ Politiken...................................................................................... '=o Pontoppidan, B., P r æ s t • »9 Prinsessegades S k o l e ............................................ .................. Raadmandsgades S k o l e .................................................................... 8® Ratichius..............................................................................................4 Reventlow, Ludv., Oreve • 87 Realskolen...................................................................................... 64 • Rohde, Lærer ■™ Rolsted, H. K. V., Viceskoledir........................................................... u Rothe, Vald. Henr., P ræ st.................................................................18 _ f 44 Rousseau, J. ................................................................................. Schouboe, A. L, Viceinsp.......................................................61 f., 78 Schov, cand. theol............................................................................... Skolelæger.................................................................................... * 81 • Skolen for forsømteB ø r n ............................................................ zo, oi Suhmsgades Skole....................................................... 39, 63, 78. 100 Sølvgades Skole........................................................................... 100 Theisen, C. V., Skoledir..................................................................... Thestrup, P a s t o r ................................................................................. ' Thomassen, Fr., Justitsrd................................................................... 182 Trinitatis Fattigskole.................. ...................................................... ..... Tuxen, Prof......................................................................................... Undervisning, indbyrdes 57 ^ Waage, Qeorg Holger, P r æ s t ......................................................... 18 Vigerslev Allés S k o le ........................................................................ 4^ Wille, Student .................................................................................. Jjl Vives, Ju a n ..........................................................................................48 Worm, Chr., P ræ s t ....................................................... ....................... Væmeskolen.................................................................................7 Øllgaard, cand. theol............................................................................^7 Side

Made with