ירושלים - מודיעין - רעות - מכבים - השתלמויות תשעה 2014-2015

השתלמויות תשע”ה 2014-2015

ארגון המורים העל-יסודיים

הנחיית קבוצות אומנות ויצירה מוזיאון ישראל תיאטרון וקולנוע צפייה מודרכת

לכלל המורים בשבתון ושאינם בשבתון תשע”ה

חינוך לבריאות

הלימודים לכלל עובדי ההוראה: גננות, מורים ביסודי ובעל יסודי

העצמה ואימון אישי למידה מרחוק

קורסים מרוכזים

סיורים בארץ ובירושלים

מחשבים

קורסי החובה מוכרים לגמול השתלמות ע”י משרד החינוך

ירושלים - מודיעין - רעות - מכבים

Made with