Jägaren 2023

Tempofyllt precisionsskytte på föränderliga banor.

Även skytte med PCC (pistol caliber carbine) har blivit vanligt. PCC är en karbin som skjuter 9 mm, vilket är billigare än exempelvis gevär sammunition och dessutom gör det tillåtet att använda vapnet på en pistolbana. Vad är då dynamiskt skytte? Jo, som namnet antyder är det ett rörligt skytte. Det bedrivs på skjutanläggningar och banorna är inte perma nenta utan byggs upp för varje träning och tävling. Måltavlorna är av både stål och papp. De har olika poängzoner och för att göra skyttet utmanande kan tavlorna vara rörliga, vinklade och utplacerade på olika avstånd. Det lönar sig att vara både snabb och pricksäker, för det gäller att avverka banan på kortast tid med högsta träffresultat. Vid sidan av dynamiskt skytte finns nationellt skytte, som indelas i precisionsskytte på fasta poängtavlor på 25 meters håll och fältskytte som består av stationer med grupperade skjutmål. Många som börjar med nationellt skytte byter sedan till dynamiskt skytte som är den snabbast växande tävlingsskytteformen i Sverige och resten av värl den. KRAVET: KUNNA DRA SÄKERT FRÅN HÖFTEN För att få börja med dynamiskt skytte krävs medlemskap i en skytteklubb och en IPSClicens (International Practical Shooting Confederation). Säkerhet är A och O. Under IPSCutbildningen måste skytten visa att denne på ett kontrollerat sätt kan dra ett osäkrat vapen – med patron i loppet – från hölstret. Och under tävlingar beva kar alltid en RO (Range Officer) att varje skytt har vapnet i säker rikt ning, att avtryckarfingret inte finns i varbygeln under förflyttningar och att patron ur görs på ett säkert sätt efter avslutat skytte. Dynamiskt skytte fortsätter att vinna mark även om pandemin har begränsat tillväxten något. En tydlig trend de senaste åren är att allt fler använder pistoler med rödpunktssikten, vilket bidrar till ett ännu snabbare skytte inom denna populära ”actionsport”.

Made with FlippingBook flipbook maker