Jägaren 2023

Kikarsikten 67

SNABBA BYTEN AV SIKTEN Många jägare använder flera olika kikarsikten utifrån jakt och aktuella ljusförhållanden. Löstagbara ringar och andra snabbfästen gör att de snabbt och enkelt kan växla mellan olika sikten. Denna möjlighet till flexibilitet är bra att ha i åtanke när du väljer basutrustning.

❱❱❱❱ FÖRSTORING Detta är en viktig

❱❱❱❱ ANTIREFLEX Varje lins ”stjäl ljus”. För att skapa en förstklassig optik behövs därför ganska många linser. Utöver bra glaskvalitet krävs en bra antireflexbehandling för bästa tänkbara ljusinsläpp. I kikarsikten i toppskicket är samtliga linsele ment antireflexbehandlade, ofta flera gånger. I lite enklare sikten är ofta bara den främre linsen och okularlinsen behandlade, vilket ger en mörkare bild och ibland även ett störande mjölkaktigt skimmer i siktet. Utöver antireflexbehandling har flera tillverkare även en sista yttre linsbehandling som effektivt stöter bort vatten och smuts. ❱❱❱❱ VIKT OCH MONTAGE Kikarsiktets storlek och vikt kan påverka balan sen på ditt gevär. Undvik därför att köpa ett lite större och tyngre sikte till gevär som du emellanåt bär längre sträckor. De allra flesta kikarsikten är av aluminium, så oftast blir storleken direkt avgö rande. Satsa också på riktigt bra montage som garanterat håller för rekylen och hårda tag i skogen. Ett undermåligt montage som släpper kan orsaka en tråkig skadeskjut ning och förstöra en annars trevlig jaktdag.

❱❱❱❱ ÖVERGRIPANDE KVALITET Välj ett kikarsikte av lite högre kvalitet. Då undviker

faktor. Ju större förstoring desto mindre synfält får du. Samtidigt ökar möjligheten till precision mot mindre mål. Det som avgör försto ringsgrad är vilken jakt du ska ägna dig åt. medförstorande riktmedel som ändrar storlek utifrån förstorings graden och fasta riktmedel som är oförändrade i storlek oavsett för storingsgrad. Allt är en smakfråga. Belysta riktmedel har blivit allt mer populära på senare år och används vid jakt i både dagsljus och skym

du dålig mekanik som kan med föra oprecisa inställningar och fuktskador, oskärpa och dåliga skymningsegenskaper – så att du inte ser viltet ordent ligt förrän skottläget är borta. Bra mekanisk kvalitet är också viktig om du exempelvis använ der en kulbanekompensator för justering av skott

❱❱❱❱ RIKTMEDEL Du kan välja mellan

på längre avstånd. Det är då viktigt att mekaniken ”följer med” och återgår till ursprungsläget efter justering.

ning. Många upplever att det är lättare att snabbt lägga en röd prick eller ett kors där man vill träffa. ❱❱❱❱ LJUS Jagar du oftast i dagsljus

eller under dygnets mörkare tim mar? Lite sämre ljus kräver ett större, ljusstarkare kikarsikte med en diameter på 50–60 mm. Till jakt på dagtid är ett sikte med betydligt mindre diameter fullt tillräckligt. Kolla gärna ljustransmissionen som är ett värde för hur mycket ljus som kikarsiktet släpper igenom. De allra bästa siktena ligger på 90–95%.

Made with FlippingBook flipbook maker