03-Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova