Onsdag 19. oktober 2016

VARMEPUMPER

KONTAKT FOR TILBUD! www.bekkvangservice.no

Gjøvik 61 17 61 11

Onsdag 19. oktober 2016 Nr. 37 • 15. årgang 30 millioner må spares inn i 2017

Byggestart for studentboliger

Foto: Thea Romsås Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg

Det er straks klart for byggestart på den gamle brannstasjonstomta, og langs Marcus Thranes gate skal Syljuåsen bygge for studen- tene. Jan Arild Bratlien, Trond Gulbrandsen og Arnt Hagen (bil- det) forteller at det nå skal bygges 80 boenheter, som forhåpentligvis kan stå klare neste høst. Side 4 Færre skal bosettes lokalt I verste fall må kommunen selge boliger og nedbemanne. Neste år skal langt færre flyktninger bosettes i Gjøvik. Det er varslet en nedgang på 33 prosent i 2017. – Den største utfordringen blir planlegging og organisering i forhold til enslige mindreårige, sier leder i NAV Gjøvik, Reidun Karlsen (bildet). Side 7 Ny utstilling med Gjøvikglass

Mjøsmuseet kan nå lage perma- nent glassutstilling i det nye inn- gangspartiet på Holmen Brænderi, og Rina Nysethbakken ved Mjøsmuseet (bildet) forteller at her skal unike Gjøvikglass få vise seg fram. Gjøvik kommune har akkurat funnet pengene som manglet på en fullfinansiering.

Foto: Torbjørn Aurvåg

noen av kuttforslagene fra i fjor kommer opp igjen. – Utfordringene er like store, faktisk større enn i fjor, påpeker rådmannen. Side 8

Det ligger mørke skyer over Gjøvik-budsjettet. – Det kommer noen tøffe kutt, sier rådmann Magnus Mathisen (bildet). Over 30 millioner kroner må spares inn eller kuttes. Det er tallenes klare tale når rådmannen i dag legger fram forslag til budsjett for 2017. Rådmannen utelukker ikke at

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Side 2

Stort utvalg i lamper ! ÷20%

Skomaker Isac satser videre

Det er stor trafikk på sko- makerverkstedet i Strandgata. For to år siden overtok Isac Våge (bildet) etter sin far, og nå satser han videre på skomakerfa- get med helt ny maskin- park. Han kunne ha brukt pengene på noe annet, men velger å bli ved sin lest.

Supertilbud 189; 3 liter

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Midten

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with