VriendenvanSadhana

Vrienden van Sadhana Village

Wat is Sadhana Village? Sadhana Village is een kleine leefgemeenschap voor mensen met een beperking in een plattelandsgebied ongeveer 20 km buiten Pune in de deelstaat Maharashtra in India. De meeste bewoners – die special friend genoemd worden – hebben een verstandelijke beperking. Een aantal heeft een chronisch psychiatrische problematiek. Op dit moment wonen er 26 special friends in Sadhana Village. Sadhana Village is opgericht door Vasant Desphande, die inmiddels ruim 75 jaar oud is, maar nog steeds op de achtergrond een inspirerende kracht is. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de organisatie is overgenomen door zijn dochter Ranjana Bahji.

Made with