VriendenvanSadhana

Bijzondere activiteiten Naast de dagelijkse zorg voor de special friends, reiken de activiteiten van Sadhana Village ook uit naar de 15 dorpen in de vallei waar Sadhana Village ligt. In deze dorpen zijn verschillende projecten opgezet, vooral gericht op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en de positie van vrouwen. In ieder dorp is een vrouwengroep die zich onder andere bezig houdt met de strijd tegen alcoholisme en huiselijk geweld, iets dat in India een veelvoorkomend probleem is. Daarnaast houden de vrouwengroepen zich bezig met zaken als gezondheid, goede watervoorzieningen, opvoedingsvraagstukken en dergelijke.

Voor de kinderen in de dorpen is een Child Sponsor Program ontwikkeld. In de netwerken van Sadhana Village in India zijn vele grote en kleinere sponsors gevonden die geld doneren voor de ondersteuning van kinderen in de dorpen. De ondersteuning

bestaat onder meer uit medische zorg, geld om naar school te gaan en advisering van de ouders bij problemen. In alle dorpen zijn oudere kinderen die contacten onderhouden met de families en die signaleren wanneer extra begeleiding of extra middelen, bijvoorbeeld voor een ziekenhuisopname, noodzakelijk is. Door deze inzet van de oudere kinderen wordt de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenschap versterkt en worden de talenten van deze kinderen ontwikkeld.

Made with