TuberkuloseOgErhverv

T idligere udkom :

»TUBERKULOSEN I DANMARK« A f K N U D FABER og J. O S T EN F E LD

Bogens Indhold:

D et statistiske Grundlag — Tubers kulosens Udbredelse i Danmark — Aarsagerne til den uregelmæssige Fordeling —Tuberkulosens Tilbage* gang — Kampen mod Tuberkulosen i Danmark — Fremtidens Arbejde Med Tabeller og Diagrammer

K r. 0 .7 5

G yldenda l

591978535

KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Made with