Nieuws&Promoties Januari 2015

Agenda Educatie

CONTINUING EDUCATION

Datum Organisatie Cursus

Onderwerp

Cursusleider

Locatie

Hilton Royal Parc Hotel, Soestduinen

23 + 24 jan

Ortho Academy

SWIP 2015 deel 1

Zie pagina 5 voor meer informatie.

Drs. Nico van der Werff Drs. Jan Cleyndert

Henry Schein, Almere

Dr. Marga Ree

12 + 13 feb

Henry Schein

Endo cursus I

Zie pagina 6 voor meer informatie.

Henry Schein, Almere

Dr. Claudio Novelli

27 mrt

Henry Schein

Esthetische workshops 2015

Zie pagina 11 voor meer informatie.

Agenda Congressen & Events

Datum Organisatie Thema

Onderwerp

Locatie

NH Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam

Zie pagina 4 voor meer informatie.

16 jan

Hoe hou je ‘HET’ heel

NVVRT

Movenpick hotel, Amsterdam

Thema ‘From preparation to obturation’ de hands-on workshop wordt gegeven door Dr. de Roose and Dr. Calberson.

18 jan

Endodontic hands-on course

Dental Best Practice

Hotel van der Valk, Akersloot

In de lezingen van deze avond wordt ingegaan op de diagnostiek en behandelingen van hoofd-hals tumoren.

Klinische avond: Hoofd Hals oncologie in de toekomst

20 jan

NHTV

De Cantharel, Apeldoorn

Congres Onder Profes­ soren IX

Inmiddels het negende symposium in de alom bekende Onder Professoren-reeks. In dit symposium komen als gebruikelijk een aantal aspecten van de moderne tandheelkunde aan de orde.

30 jan

Dr. G.J. van Hoytema Stichting

Acht lezingen over parodontologie. Tijdens dit congres zal het belang van een tijdige diagnose en behandeling van parodontitis van alle kanten worden belicht.

RAI Congrescentrum Amsterdam

PARO2015

Bureau Kalker

7 feb

TIPS & TRICKS VOOR KOUDE WINTERMAANDEN

Een betrouwbaar compressor en afzuigsysteem is onmisbaar voor iedere praktijk. In de wintermaanden ontvangt onze Technische Dienst regelmatig storingsmeldingen als gevolg van vrieskou. Veel praktijken beschikken niet over de ruimte om in de tandartspraktijk een technische ruimte te creëren voor de compressoren, afzuigmotoren en amalgaamafscheiders. Deze staan vaak buiten het pand in bijvoorbeeld een schuur, berging of houten kist en zijn vaak niet verwarmd.

Indien de temperatuur onder het vriespunt komt dan kan dit van invloed zijn op het functioneren van de apparatuur. Het kan er zelfs toe leiden dat uw apparatuur defect raakt. Het is van groot belang dat onder deze omstandigheden de ruimte goed wordt verwarmt. De temperatuur van de ruimte dient tenminste 10 °C te zijn met een maximum van 40 °C. Heeft u over bovenstaande nog vragen, neem dan gerust contact op met onze Technische Dienst via telefoonnummer 036 53 58 603 keuze 1.

Veluwezoom 16 1327 AG Almere Hoenderkamp 18 7812 VZ Emmen 036 53 58 601 info@henryschein.nl www.henryschein.nl

Dit is een uitgave van Henry Schein. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Henry Schein. Het copyright van deze uitgave berust uitsluitend bij Henry Schein. Aan de inhoud van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties en druk- en zetfouten voorbehouden. Henry Schein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit ge- of misbruik van de inhoud. De genoemde prijzen zijn vrijblijvend in euro’s, netto en excl. BTW tenzij anders vermeld. Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de VGT van toepassing zoals gedeponeerd bij de K.v.K. Utrecht onder nummer 40410718. Tevens zijn deze opgenomen in onze catalogus en op onze website. Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.Leaseprijzen op basis van rentetarieven juni 2014 voor financial lease met looptijd van 60 maanden. Kan in detail afwijken van het genoemde bedrag. Kijk voor de voorwaarden van de Promocode op www.henryschein.nl. Lease en leasetarieven op voorwaarde van goedkeuring door de leasemaatschappij. Alle aanbiedingen in deze uitgave zijn geldig tot en met 31 januari 2015 tenzij anders vermeld.

Made with