קשר עין - גליון 238 - אפריל 2014

%52 הנחה + %5 הנחה נוספת במעמד החיוב * **

*ההנחה לעובדי הוראה ולבני משפחותיהםמקרבה ראשונהבלבד. ** למשלמיםבכרטיסאשראי ”תמורה“. תוקףההטבה: 4102.7.13. אין כפל הנחות. ט.ל.ח.

Made with