TapeTech Product Catalog_NOR_web

SYSTEM FOR SP TAPETECHS

Strimling

Påføring

Automatisk strimler, hjørneruller og 5 cm spikerboks

5; 6,3 eller 7,5 cm hjørneploger,

p25 BXEH40TT

p25 BX07TT, BX10TT, BX14TT, BX18TT, BX24TT, BX32TT, BX40TT, BX48TT

Forlengelsesskaft

Førsteklassessparkelspader

p8 03TT, 07TT, ATX01TT

EasyCleanautomatiskstrimler

p11 16TT, 16TT90 Sparkelhoder

p10 15TTE, 17TT, 17TTE Hjørneruller

p29 CFA-TT

p16 40TT, 42TT Hjørneploger

Hjørneplogadapter

p29 FHTT

p12 NS02TT

p16 40TT, 42TT, 45TT Hjørneploger

Spikerboks

Glassfiberhjelpeskaftmedadaptere

p30 76TT, 76XLTT, 85T, 85XLTT Pumper,svanehalserogadaptere

p29 XHTT

Teleskopiskhjelpeskaftmedadaptere

p29 NSA-TT, CFA-TT Spikerboksadapter,

p17 48TT, 48TTX

EasyRollhjørneploger

Hjørneplogadapter

Strimling

Ferdigsparkling

Skaft

Pumper

Gå til vårt læringssenter på tapetech.com/learning-center/videos for mer informasjon.

6

TapeTech.com

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker