E1 antwoorden havo

24.23 a

€ 50.000 .

Hoofdstuk24 Break-evenanalyse

b Bij 40.000producten zijnde totalevariabele kosten € 150.000− € 50.000= € 100.000. Devariabele kosten per product zijn € 100.000/40.000= € 2,50 .

c Bij een verkoopprijs van € 5 is deomzet € 200.000. De afzet is dan 40.000producten. De totalewinst be- draagt € 200.000 – € 150.000= € 50.000 .

24.24 a Totaal dekkingsbijdrage – totaal constante kosten= € 6.500 – € 5.000= € 1.500 .

b 1.500/4= 375 pizza’s.

c Debezorgerswordenper uur betaald, ongeacht het aantal bezorgdepizza’s.

d Aantal bezorgdepizza’s is 1.650 / 7,50=220. Toename kosten: 220 € 4+ € 400= € 1.280. Winst: € 1.650+220/2 € 1,50 – 1.280= € 535 .

CE

Management&Organisatie inBalans

109

Made with