פרסומידע 829

ידִע

פרסו

829 גלֹיון

23.12.2016 בס”דִ, יום שישי, פר’ וישב כג’ כסלֹו תשע”ז | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with