Onsdag 04. januar 2017

Nå er det tid for understellsbehandling!

Oljetanker fjernes Spredt avløp

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233

www.poleringskongen.no

Onsdag 4. januar 2017 Nr. 1 • 16. årgang Har festet grepet på skimarkedet

Eierløs øy ved Osbakken

Foto: Thea Romsås Foto: Thea Romsås

Den lille øya utenfor Osbakken ved Skumsjøen er litt mer mystisk enn man skulle tro ved første øye- kast. Det viser seg nemlig at øya er eierløs, i hvert fall ifølge kartet. Oppmålingsseksjonen i Gjøvik kommune tror dette kommer av at øya ikke alltid har vært ei øy. Side 7

Mohsen hyllet i nyttårstalen

Sen middag har fått mange posi- tive konsekvenser for beboerne i Bjørkelia bokollektiv, og før jul tok Erna Solberg turen for å høre mer om tiltaket. Det skulle vise seg at møtet med sykepleier Mohsen Jamei (bildet) inspirerte statsministerens nyttårstale. Etterpå fikk sykepleieren mange meldinger. Side 4

Engler

Øvrige julevarer ÷40% ÷20%

Foto: Ragnhild Fladsrud

Etter to år med felleski kan det nesten sies at det har oppstått en liten skirevolusjon på Biri. Av 85.000 produserte skipar i 2016 er nesten halvpar- ten, 40.000 par, smørefrie ski med feller under. – Dette var det ingen som hadde trodd da vi begynte for to år siden, sier fabrikksjef Tom Bjerregård (nummer to fra venstre). Med venteliste til slutten av januar er det også travle dager for produksjonsleder Ronny Hoffsbakken og operatø- rene Evald Nedrum og Per Arne Karlsen. Side 8

Mjøsmuseet får nybygg

Mjøsmuseet AS har 104 bygninger og 30.000 gjenstander som skal tas vare på, men mange av tingene har det ikke bra nok. Mjøsmuseet har planene klare for et topp moderne gjenstandsmagasin på Eiktunet, noe museumsdirektør Arne Julsrud Berg og driftsleder Anders Brusveen (bil- det) gleder seg over. Side 5

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Torbjørn Aurvåg

2 for 1 $ %

TORKELIA – NORDBYEN Unik beliggenthet på Gjøvik

Salget starter i dag!

Etterisolering loft,100 m 2 kun kr 15.000,- Reisekostnader kommer i tillegg. Pakkepris, eks: Fyrer du for kråka?

Velkommen!

MIDT I SENTRUM

så/PPLANDå å å å så(EDMARKå å å å

GJØVIK • LENA • RAUFOSS

Tlf: 47 80 17 00 boligpartner.no

www.isoteks-miljo.no

!

"#

Made with