Onsdag 19. august 2015

MITSUBISHI FH25 16.900,- fra

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 19. august 2015 Nr. 29 • 88. årgang

Doblet inntektene med automatbom Foto: Thea Romsås Foto: Mina B. Sveen Foto: Mina B. Sveen Foto: Jon Olav Andersen Mye tyder på at mange tidligere har kjørt over Totenåsen uten å betale bompenger. Etter at de manuelle bommene på Totenåsen ble erstattet med automatbommer, har inntektene skutt rett i været. Siden 2012 har bominntektene doblet seg. Almenningsbestyrer Mats Halvorsrud (bildet) er glad for at han nå har mer penger å bruke på veg- vedlikehold. I løpet av høsten kommer det på plass ytterligere en automatbom på åsen. Side 5 60; Dekorstein 19 50 Potentilla Asters Mye fint i hagesenteret! Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698; Gjøco Oljemaling 598; BRUKT- MARKED

Skal bygge om i Lena

Østre Toten kommune er i disse dager i gang med å plan- legge hvordan resten av sen- trumsområdet i Lena skal se ut. Bjørn Eng og Espen Brustuen (bildet) vil ha en sen- tral møteplass i Lena, og for- teller at det er området rundt gamle Lena stasjon som skal få en opprustning først. Side 3 Mottaket trapper opp

Vestre Toten mottaksdrift visste ikke hva framtida ville bringe da kontrakten gikk ut i vår, men nå er det opptrapping, forteller Tom Roar Stensrud, mottaksle- der, til Basel Barakat og Saleh Eddin Choukri (bildet). 20 nye plasser etableres. Side 4

De får det til i Sletta

Foto: Thea Romsås

Til helga er det klart for Slettstock. Musikkfestivalen blir i år enda større, og det er mye som skal på plass for arrangørene (bildet). Det har nok vært elg i Sletta før, men ikke Elg. Han kommer, sam- men med Lewi Bergrud. Side 9 Dagen da huset flyttet

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 22.aug kl. 10–16

Norrland- spirea 79;

÷50%

Eivind Peder Hveem (bildet) tar vare på gamle bygninger. Totens Blad var med da hus- mannsstua i Tandbergshagen svevde gjennom lufta. Midten

Snakk med fagfolk

Åpent: Hverdager kl. 9-17 (16) Vi fyller på daglig med planter!

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with