Villabyerne1950

VILLABYERNES

TorsdAg dea 5 . januar 1950 KMt-KoksCinders-Brænde Braendsetsmærker modtaget til Deponering Leveringen tker efter Øntke. HolgerEAaqaard Hifsk Adressen: ANNETTEVEJ 8 ORDRUP 3646

N r l

Udsalg

j!. o^ nemmtrt o^ nemmert åt holdt håret smukt o^ yt)ple¡et. når De lader Vtka Iz^ e grunden med en naturlig, holdbar permanent og moderne klipning. Husk også vor særlige afdeling for Lesquen- dieu skenhtdspleje.

H A T T E Gode sportsfilthatte i

^ 85

................... 11^5 og ^ Ekstra fine hårfithatte ) dc nyeste

Domefrtsersolonen

Middagen bliver dobbelt festlig, når levende lys kaster stråleglans over bordet. Skab stemning med smukke stearinlys —vi har alle storr. og farver samt flere faconer. — Tal med os og ^ ^ a ^ d e næs k e i hu ^ ^

H AND SK E R Kaft ge håndsyede ,< 85 ^^^^nds^nds^r..................... ' '

H E L LER U P B A N K S t r a n d v e j 1 5 9 - a' Heferupveij HLiAL^R: B e r n s t o r f f s v e j 6 9 iH, a; Kildeoaardsvei)

^ SPO R TSSTRØM PER Gode spor^^^mpercdd^nge.............

4 85

^

Uldne børneluffer i små størrelser .

^

TELP.0RDc^406'

L y n g b y v e j 2 3 5 (H . &' ''uborgvet) s t r a n d v e j 1 3 6 toverlO! RniStersve S ø b o r g H o v e d g . 3 lH. ved ^¡adsaxcvaj)

PO L ARH U E R Oclge vame Q85 drengehuer................................ ^

.Sc torc L'fffdMcr/

HERREWAGA S I NE T

BENYT DEN LOKALE BANK

H e t r u p 2112 H e ) r u p l 9 3 2

liaarprohicmer,

r

^ SAIYRNAXÅLEN ALADDIN

Strandvej 187

Ttf. Helrup 1301 - 6301

Fo r t ang a t ao MtNE P E R S t E N N E R AGERBEK - POULSEN ^ Hot rup 4046

O R D R U P V E J 44

Lev. med tilbchnr

TE LF . O R D R U P 803

Haveaffald bo rtkø res

... 3646

H R O D K R IB O D E N Strandvej n o c, H e lle fu p M-fr r ik 38

HERRE t lW S ER l

r

KOKS Teiefon Helrup 101 2224 Hellerup Kul- & Koks-Lager Set. Pedersvej 2

B Ø R N E GUtVRVnSTØVLER f ^ N r 3 0 ^ Nr 4^ Dam e og; Herre alle Numre H e ^ e g a ^ ^ ^ e ^ Dameg;alochesko Huski Strandvej 104 Hell. 2497 SKOTØJSLAGERET !NDUSTR!BYEN

S P A R E K A S S E N FOR RJØBENHAVN OG OMEGN K o n to r tid Kt. 9—16 L e r d a g Kt. 9—13 F r e d a g A ft e n Kt. 17—1S K O K S cinders — fo rm brændse l o p tæ nd in g sb ræ n d e GENTOFTE NY BRÆNDSELSFORRETNING C ^ n t o ft e g a d c 9A K V Hansen G e n to fte 4120 s tr a n d v e j 88 rt O je n t o ft e g a d e 61 * Jægersborg Ahé 22 4 S e b o r g H o v e d g a d e 78 Vi gør vasken hvid uden m indste s!id r u p u i ^ e r V d b l L stykker hen inklu­ deret 2 kitler eller 2 manchetskjorter Kr. 8.00 Husholdningsvask Vask e f te r vægt Vi henter overoit. Hurtig levering. Ring Lyngby 168 Landvaskerie!Fngtcvai! Møllevej 8, Lyngby W U c L r P' mindste beregning 15 kg. Leveringstid 2 å 3 Dage

W n j , Y F R f D 8 E.YIsOR

L ! ) S \ t . ( ;

A . ! J \ ! ) Strands rj 17.1 . tlrlrnp 1 h l

Bornevogrukofeche og forlæder prtma uden!, voksdug. 1 kis udfør­ else. leveres f.3 dage Reparation af barnevogne. dukKcvognskaieche og Henter og bringer Brugte barnevogne direkte fra vxrkst SØBORG BARNEVOGNE Car) MøHers A!)e 20 Søborg 2516

/^fr A/. //r rrr /iN^rr/ f// nrr/.srtffr /'//.srr

^aa'h°k dln'hv^de Sk.orte og Vest I l L m d ø b O r g «

.1 -1 1¡Ip

l'k)urII' iiu¡I 1

1750

\.r\ri K\ I ¡'rilll.t l'klutlr lU l.t'Ll i II).. HIKMl\. Ks.il 1, /! iilil 'kl. tMr H^ Haar 1 aH<

DEN DANSKE LANDIVIANDSBANK

2650 1250 38°° 25°° 10 °° 1385

Centraivarmespeciaiisten

BERM SK IR FFSYE ] A F M U h G

Nyt og Reparationer iSA^^Erfarmx Nye Radiatorer paa Lager RICHARD OLSEN VøRPhøtød! Q). V^artovvøi 30 Myvøng 4144

GENTOFTE AFDELING Gentoftegade 6^4 Gentofte 22M WEU^^UP AFDEUNG ORDRUP AFDEUNG Ordrupve; 90.Ordrup4212-^35^ SOBORG AFDEUNG Søborg Hovedg. 71. Søborg 2583

fo r D erae

værdipapirer er Landmandsbankens opbevarings­ depot. Det er tiihge bekvemt, idet V! påtager os eftersyn af udtrykntng. ^ponkh^m^m^^m^m. ^

..

lil. aM ill-i

Ih Mil

G^i. Porcelæn, forsølvet Bestik. Bar. Barstofe. ^^^^^ r ogak, De bruge. VtLLABYERKES UDLEJNING *, B # e # g v o r U d s t t t t t n g

1 5 ° °

1 0 ° °

.......... f^ -^sm i

' , nhl In.

r m

g 5 °

rm

lal)

U fr. kkir

IM) a

70°°

in

tii

Se!vangive!sen udfytdes

IH''

godT^.

nu

po^. ^[^ANDERSLN

s7,

ffsfl '.s/i?

/ f

Smakkegaard%vej 167. Tlf (ientohe 2543 VMfeihrøgade 80. Hf Gentral 8518 - VeHer 3450

r N/ .srr

Hf!

B ILL IG W A A N E D 4 n Of 1*** rentning ! U ' 0 °K farvning indlev, i januar maaned ^ R O S E N S T A N D S { fArvøri og renseri } Raadhusvej 3. Ordr. 3912

Revmon — bogforing — skattesager — ciendomsrcgnskab

)tal. Haarhatte med focr Í M 4 ^ ^ i .....................nu

/fj

W e s t b o a M t o m o b i l e r B i le r købes og sælges

2 ^ ^ i .......................... nu

.. . . . . . . . .

VI tager gerne Dereå vogn 1 bytte eller giver hø)e

\nar ifw lae^Aer foikæ/t 6oæ4f<

9BBRtrV^8S Tetrfen Ordtep 37 2!

ondwerik /rorwwto

Mf du ffon

H y M e g å r d s v € j 6 2 , O r d r u p 8 i 9

Koks - binders - Brænde

Made with