47349_Forskningsetikk_nr1_2018_web

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 1 • Mars 2018 • 18. årgang Forsknings etikk

Forfatterskap er vitenskapens valuta Men kan én artikkel ha tusen forfattere?

Må debattere åpenhetens baksider

Samlet blod fra urfolk for fremtiden

Vil droppe etisk vurdering av forskning på helsedata

Made with FlippingBook - Online catalogs