Onsdag 17. januar 2018

RØRLEGGER- TJENESTER!

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

Utfører alt i

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 17. januar 2018 Nr. 3 • 17. årgang

Snø både til glede og en del besvær

Kritisk for fredet allé Parksjef Bjørg Aarvold i Gjøvik kom- mune og landskapsarki- tekt Heidi Froknestad i Mjøsmuseet er

Foto: Torbjørn Aurvåg

bekymret over sembrafurualleen på Gjøvik gård (bildet). Nesten hele alleen er skadet av snø og vind. Alleen er fredet, og mange av trærne er over 100 år gamle.

Side 9

Fontenehus inn i enebolig

Foto: Ragnhild Fladsrud

Fredag signerte Lene Berntzen i DPS Gjøvik og Stiftelsen Austeensveg 5 og daglig leder Kari Østhagen i Fontenehuset en utleie- og samarbeidsavtale. Innen juni skal Fontenehuset flytte inn i en enebolig, noe som vil gi et solid løft for byens tilbud innen psykisk helse. – En vinn-vinn situ- asjon, mener de to og medarbeider Merethe Holen i Fontenehuset. Side 7 gir

Foto: Ragnhild Fladsrud

Tid for lune gardiner – nyheter i velur!

En vinter med mye snø kan være til både glede og besvær. For Fredrik Sopp Onsrud hos Hage & Fritidsmaskiner på Kirkeby går det bokstavelig talt så det freser. – Vanligvis selger vi 30 til 40 snøfresere i løpet av en vanlig sesong, så langt i vinter har vi solgt over 100, forteller Sopp Onsrud, som synes det er riktig så artig på jobb om dagen. For løypekjører Arvid Viberg skaper snømengdene mye besvær. – På det verste er det strekninger på 300 til 400 meter hvor skogen ligger nede, forteller han. Brøytemannskapene har svært travle dager. Side 4-5

Gjøvik kan få lavutslippssone

Det kan bli innført en lavutslippssone i Gjøvik. – Gjøvik skal være en ledende miljø- og klimakommune. Vi må legge om livsstilen vår. Jeg oppfordrer alle til å endre reisemønster- og vaner, men jeg ser at det blir en krevende øvelse, sier ordfø- rer Bjørn Iddberg (bildet). Side 2

189,-

3-i-1

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: Torbjørn Aurvåg

Kjøkkenkveld

kjøkken-og interiørbeslag

www.skattum.no

Valdresvegen 4, GJØVIK , Tlf. 61 17 40 00

Made with FlippingBook HTML5