VZ 2014-vz-ig3-e2

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Verzorgende - IG

Opleiding :

Crebonummer:

95530

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullen wat van toepassing is)

2 Verpleegtechnische vaardigheden bekwaam uitvoeren

2014-vz-ig3-e2

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

Voert verpleegtechnische handelingen uit

  

1

1.3

Herkansing:  ja  nee

  

1.4 Voert partusassistentie uit (KZ)

Herkansing:  ja  nee 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie

  

Herkansing:  ja  nee

Examen afgerond:  ja  nee s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G = Goed, V = Voldoende, O = Onvoldoende

De beoordeling is vastgesteld door Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2

Opleiding Verzorgende - IG Examencode 2014-vz-ig3-e2

1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online