Onsdag 13. april 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 13. april 2016 Nr. 15 • 15. årgang Flyplass på 75 mål under planlegging

Kommunen må følge loven

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg

Gjøvik kommune kan ikke gå inn for den planlagte XXL-utbygging- en på Kirkeby. Loven er klar, dette blir et kjøpesenter, og det tillates ikke utenfor sentrum. Rådmann Magnus Mathisen, kommunalsjef for samfunnsutvikling, Per Anthony Rognerud, og plansjef Lars Engelien (bildet) vil gjerne ha XXL-etablering, men Kirkeby kan ikke godkjennes. Side 4 Ragnhild flytter «hjem»

Ragnhild Stensrud (bildet) begyn- te å jobbe i Gjøvik kommune i 1973. Da hadde hun kontor i Øvre Torvgate. Nå flytter hun og de andre rådhusansatte tilbake i de gamle lokalene, her blir det mid- lertidig rådhus en periode. Side 9

Datasenter inne i fjellet

Foto: Henrik Hornnæss

Inne i fjellet i Gjøvik finnes det ikke bare en olympisk fjellhall. Her finnes det også et gigantisk datasenter på 4.700 kvadratmeter som drifter ulike tjenester og apper brukt av folk fra hele lan- det. Nils Terje Haavi (bildet) er teamleder i Evrys avdeling i Gjøvik. Side 10-11 40% Redskap Våren er her! 40% Plantejord Dekkbark 149; 250;

Foto: Thea Romsås

neste år. Flyplassen blir så stor at den kan brukes til å arrangere store mesterskap. Side 2

Det er ikke ofte lokalavisa kan melde om at en ny flyplass er under etablering i Gjøvik. Nå skjer det imidlertid. Mjøsa Modellflyklubb er i full gang med planleggingen av en ny modellflyplass på Gravåsen. Et område på 75 mål er stilt til disposi- sjon av Gjøvik kommune, og Karl Hans Glommen (bildet) håper rullebanen er klar for modellflyene

Fant familien sin i Colombia

Midten

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Ta med hele familien!

Pynte til selskap?

Gjelder alle ordinære sko. Barn, dame og herre.

Snakk med fagfolk

Åpent: kl. 9-17 (16)

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

GJØVIK • RAUFOSS • LENA

Tlf. 61 16 17 77

Made with