Onsdag 13. april 2016

2

Onsdag 13. april 2016 •

Planlegger flyplass på 75 mål på Gravåsen

Karl Hans Glommen håper modellflyet hans kan ta av fra Gravåsen neste år. Der planlegger nemlig Mjøsa Modellflyklubb en helt ny modellflyplass på 75 mål. Thea Romsås * thea@gjoviks-blad.no Har du noen gang tenkt på at også modellfly trenger rullebane? Det har entusiastene i Mjøsa Modellflyklubb, som nå planleg- ger en modellflyplass på Gravåsen. – Gjøvik kommune har stilt et område på 75 dekar til disposi- sjon. Der er det planlagt en rulle- bane som er 250 meter lang og 30 meter bred, sier Karl Hans Glommen i modellflyklubben. Håper på 2017 Mjøsa Modellflyklubb ble opp- rettet i fjor, og har i dag rundt 20 medlemmer med små og store modellfly. Det er størrelsen på enkelte fly som gjør at klubben ønsker en rullebane med denne dimensjonen. – Store deler av området er allerede avskoget, men rulleba- nen må selvfølgelig planeres, og skal til slutt få grasdekke, sier Glommen, som håper modellfly- plassen kan åpnes i 2017. Etterhvert ønsker modellfly- klubben også å få på plass et klubbhus på 200 kvadratmeter, og har allerede blitt sponset med et dieselaggregat som skal forsy- ne klubbhuset med strøm. – Med en modellflyplass på

Mjøsa Modellflyklubb planlegger en ny modellflyplass på Gravåsen, og Karl Hans Glommen håper det gule og blå modellflyet kan være «ready for take-off» på ny rullebane i 2017.

denne størrelsen, har vi mulighet til å arrangere store mesterskap, sier 71-åringen, som også kan fortelle at denne modellflyplas- sen blir et slags pilotprosjekt for modellflyklubber i hele landet. – Det er det eneste planlagte anlegget på denne størrelsen i Norge. Så det er jo veldig spen- nende å være en del av, smiler modellflypiloten. Vil ha med ungdommen Glommen har selv drevet med modellfly siden han var ni år, og håper at den planlagte modellfly-

plassen kan trekke flere unge med- lemmer til klubben. – Modellflyving er noe både gamle og unge kan drive med. Man kan konkurrere, eller ha det som hobby. Vi har modellfly som ungdommer og andre kan få bruke, før de eventuelt kjøper sitt eget, sier 71-åringen, som også er modellflyinstruktør og tidligere har drevet modellflyskole for Norges Luftsportforbund. Også Tom Brien, aktivitetskon- sulent i luftsportforbundet, er begeistret for modellflyklubbens planer på Gravåsen.

– Erfaringsmessig vet vi at det krever et ordentlig anlegg for å til- trekke ungdom. Dette kan bli et kjempeflott rekrutteringsanlegg og en fin konkurransearena. Modellflyving er faktisk en av de vanskeligste luftsportene, men likevel er det noe alle kan drive med. Det er derfor viktig at anleg- get også tilrettelegges for funk- sjonshemmede, sier Brien, som Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Solveig Bratvold, født 1921, døde 31. mars. Tor Friestad, født 1932, døde 4. april. Åse Hasli, født 1923, døde 29. mars. Gunn Elisabeth Høyslåen, født Dødsfall

også kan fortelle at Norge har flere landslag som konkurrerer i modellflyving på verdensbasis. Brien skryter for øvrig av Glommen og de andre ildsjelene i Mjøsa Modellflyklubb. – Det er nærmere 80 modellfly- klubber i Norge, men det er ikke alle som har slike flinke folk som står på for å få til et fint anlegg for modellflypilotene, sier Brien.

1974, døde 2. april. Henrik Julius Johan Larssen, født 1929, døde 30. mars. Grethe Offenberg, født 1927, døde 3. april. Holger Skartlien, født 1922, døde 31. mars. Anne Kristine Sveum, født 1934, døde 29. mars.

Sesongstart for «svanene» til helga

Førstkommende søndag er det sesongstart i amerikansk fotball også på Gjøvik, når Gjøvik Swans tar imot Fredrikstad Kings på hjemmebane. Dette blir guttas tredje sesong med

amerikansk fotball, og hjemme- kampene spilles på Vind stadi- on. Gjøvik Swans spiller i 2. divisjon, og i tillegg til Fredrikstad Kings, er det Trømsø Trailblazers, Tønsberg

Raiders, Vålerenga Trolls, Oslo Vikings, Lillestrøm Starfighters, Kolbotn Hunters og Kristiansand Gladiators som vil stå på motsatt banehalvdel i løpet av sesongen.

Unge jenter og unge gutter i det offentlige rom

observeres i det offentlige rom? Da skulle det iallfall blitt bråk. Når politiet nå går ut, ærlig og åpent, og forteller om hvordan situasjonen er, synes vi det er fornuftig. Vi kal- ler det godt politiarbeid. La oss ikke håpe resultatet av medieoppslagene blir at lokalt politi velger å droppe åpenheten for framtida. Ettersom saken nå er brakt inn på Stortinget, bør den også være et signal til dem som sitter der. Her må det forebygges. Det er politikernes oppgave å sørge for at det gjøres ordentlig. Så er det også politikernes oppgave å sørge for at politiet har nok ressurser, slik at det er mulig å gripe inn mot dem som likevel begår overgrep.

retimen at det er et helt grunnleggende prinsipp at et seksuallovbrudd aldri er offerets feil, og at politiet skal sørge for at borgerne ikke må innskrenke egen frihet på grunn av kriminelle personers handlinger. Selvsagt er det slik. Det er ikke jentene som gjør noe galt, det er guttene som trakasserer dem. La det ikke herske tvil om det. Vi synes det er synd at disse reaksjonene kommer. Politiet våget i dette tilfellet å gå ut med noe som kan være ganske betent å snakke om. For det er ikke slik at alle gutter med utenlandsk bakgrunn er potensielle overgripere. Hva slags forventninger skal vi egentlig ha til politi- et? At de fotfølger eller låser inne unge gutter som

I slutten av mars brakte vår avis nyheten om at unge jenter trakasseres av utenlandske gutter. Politiet gikk ut og fortalte at det hadde vært sju tilfeller på Gjøvik og Toten etter nyttår. I etterkant ble saken plukket opp av flere medier, lokalt og nasjonalt. I forrige uke nådde saken Stortinget. Jan Arild Ellingsen (FrP) stilte spørsmål rundt den til justis- og beredskapsministeren. Vi har sett at politiet er blitt kritisert, etter den ganske forsiktige oppfordringen om at unge jenter kanskje bør være litt varsomme med å gå alene. Vårt lokale politi ba også om at alle ser litt ekstra etter hverandre. Dette er blitt tolket slik at det er jentene som skal passe seg, ikke overgriperne. Ministeren svarte i spør-

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 13. april 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with