Onsdag 13. april 2016

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Mot er den viktigste egneskapen hos den som prøver å forstå verdens språk. Paulo Coelho

Ring oss!

Der ingen skulle tro at ei fransk byjente kunne bo

Zhora Tricou Le Pennec til- bringer et helt skoleår i Norge. Den uredde jenta fra Bordeaux har byttet ut byliv med bygdesprell i Snerting- dal.

Henrik Hornnæss * henrik@gjoviks-blad.no

– Det her er litt sånn «der ingen skulle tru at nokon kunne bu», smiler «mor» Ingebjørg Felde. Vi besøker Zhora Tricou Le Pennec hos sin vertsfamilie. Bygdelivet på garden i øvre Snertingdal er en stor forandring fra bylivet i Bordeaux. – Det er fint her. Om vinteren kan jeg gå på ski, og folk er vel- dig hyggelige. Jeg stortrives i Snertingdal, sier Zhora. Måtte lære norsk Hun har vært i Norge siden august, med opphold i Porsgrunn og Gjøvik sentrum, før det ble bygdeliv i Snertingdal fra desem- ber. Den franske jenta har allere- de lært seg å snakke godt norsk. – Vi har måttet tilpasse oss en litt mer bokmål-aktig talemåte. Det blir vanskelig å lære seg norsk hvis vi skal prate bred Snertingdal-dialekt hele tiden, gliser Felde. Zhora selv synes det ikke har vært så vanskelig å lære seg språ- ket. Hele intervjuet foregår på norsk, og hun snakker godt for seg. – Jeg synes det ikke har vært så vanskelig. Det er litt annerle- des fra fransk, med mange dia- lekter. Da jeg kom til Norge snakket jeg ikke så godt engelsk, og kunne ikke norsk. Jeg ble nødt til å lære meg språket for å kunne snakke med folk og få venner, forteller Zhora. Urbane snertingdøler Zhora går på formgivingslinja på Gjøvik videregående skole, med

Zhora Tricou Le Pennec fra Frankrike har byttet ut bylivet med bondetilværelse i Snertingdal. Hun trives på bygda.

totalt åtte elever i klassen. Hun har fått god kontakt med sine medeelever i klasserommet, men det er ikke like lett å nå ut til alle. – Her på bygda er det litt annerledes enn i Gjøvik sentrum. Folk er veldig imøtekommende. Det er snille folk en enkelt kan snakke med. I Gjøvik by er det litt vanskeligere. Men jeg liker byen, sier hun. Den franske jenta er i Norge til juni. Hun trives i Norge, men ser fram til å se familien igjen, som bor litt utenfor storbyen Bordeaux. – Det er stor forskjell fra livet i Frankrike. I Frankrike er det nor- malt middag i 20-21-tiden. Skolen er også tøffere. Vi er ikke ferdig på skolen før klokka 18. Her i Norge er det mindre stress og mer fritid. Maten er det også stor forskjell på. Nordmenn spi- ser for mye brød og for lite grønnsaker, sier Zhora og smiler.

Hun innrømmer at det er tøft å være borte fra familien. – Det er litt vanskelig å være så langt vekk fra familien i et helt år, men jeg har hatt noen fantas- tiske opplevelser i Norge med snø, is, nydelig natur og flotte mennesker. Positiv vertsfamilie For familien Kvamme Felde har det å ha utvekslingselever på besøk vært en positiv opplevelse. Dette er nemlig ikke første gang. For to år siden bodde en utveks- lingselev fra Tyskland på garden i øvre Snertingdal. – Det er et spennende år både for henne og oss. Vi lærer like mye som utvekslingselevene. Det er jo fantastisk for oss å komme tett på en ny kultur fra et annet land, forteller Felde. Det er gjennom organisasjo- nen AFS Norge at Ingebjørg Felde har meldt seg som vertsfa-

Zhora Tricou Le Pennec har funnet seg godt til rette på garden i øvre Snertingdal hos Bjarne Kvamme (til venstre), Ingebjørg Felde og Anders Kvamme Felde. De anbefaler flere å melde seg som vertsfamilier.

milie. Hun ser ingen grunn til at en ikke skal melde seg.

– Som vertsfamilie for en utvekslingselev kan en få sjansen til å se sin egen kultur i et litt annet perspektiv. Ikke minst får en masse positive opplevelser, mener Ingebjørg Felde.

60° Nord Kiropraktikk Gjøvik - Lena - Raufoss - Dokka

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no Smerter i rygg eller nakke?

T lf. 61 100 100 Hunnsvegen 5, 3. etg gjoviktannlegesenter.no resepsjon@gts.nhn.no Vi kan hjelpe deg med din tannhelse.

Made with