Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 1

woordvolgorde  1

Oefening 12 Vul het juiste vraagwoord of de juiste persoonsvorm in.

Vraag

Antwoord

is de docent van jullie groep?

Hatice.

1

is jullie docent geboren?

In Turkije.

2

ze dan wel goed genoeg Nederlands spreken om docent te zijn?

Ja, zeker wel.

3

kan dat dan?

Ze is vanaf haar zesde jaar in Nederland.

4

opleiding heeft ze dan gedaan?

Lerarenopleiding Nederlands.

5

jullie docent er nog niet?

Nee, ze staat nog in de file.

6

zijn jullie met de cursus begonnen?

Twee maanden geleden.

7

jullie al een niveautoets gedaan?

Ja, aan het begin van de cursus.

8

is je niveau dan?

Ik heb nu niveau A2.

9

huiswerk heb je voor deze cursus?

Elke week heb ik wel een uur of vier werk. Nee, ik maak het vooral in het weekend. Omdat ik verder wil studeren in Nederland.

10

dat niet te veel voor je?

11

doe je deze cursus eigenlijk?

12

Oefening 13 Maak goede vragen bij de antwoorden.

?

1

Ja, ik kom vanavond thuis eten.

?

2

Nee, ik vind het huiswerk moeilijk.

33

Made with FlippingBook Online newsletter