Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 1

1.4 De bijzin

Woordvolgorde in de bijzin

Een bijzin is meestal een deel van een langere zin. Een bijzin hoort bij een hoofdzin. In een bijzin staan alle werkwoorden , dus ook de persoonsvorm , achteraan in de zin.

Hoofdzin

Bijzin (voeg)woord onderwerp rest

werkwoord(en)

Ik ga naar school,

omdat

ik

het staatsexamen wil halen.

Hij zegt

dat

hij

morgen wat later

zal komen. heb verteld.

Daar loopt die man over wie

ik

je

Let op: de volgorde van de werkwoorden achter in de bijzin kun je variëren:  Daar loopt die man over wie ik je heb verteld.  Daar loopt die man over wie ik je verteld heb.

Oefening 16 Zet de woorden in de bijzin in de juiste volgorde. Dorian heeft me net gebeld. 1 Ze zei dat komt – ze – wat later – naar de les

2 Ze kan niet op tijd komen, omdat ze – eerst – met de dokter – een afspraak – heeft

3 Ze zei ook waarom ze – echt – die afspraak – hebben – vandaag – wil

4 Het is namelijk zo dat al een paar nachten – ze – geslapen – slecht – heeft

36

Made with FlippingBook Online newsletter