Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 1

woordvolgorde  1

5 Dat komt doordat haar baby – uren – steeds – te huilen – ligt

6 Dat gebeurt steeds nadat gehad – die baby – een voeding – heeft

7 Ze is nu bang dat heeft – haar kindje – een voedselallergie

8 Ze hoopt dat goed – de dokter – onderzoeken – haar baby – zal

9 Nu is het ook nog zo dat de buren – geklaagd – over het gehuil – hebben

10 Dat zijn die buren die hebben – tot diep in de nacht – een feestje – vaak – zelf

Oefening 17 Maak nu de zinnen af.

1 De cursist vraagt of

37

Made with FlippingBook Online newsletter