Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 1

woordvolgorde  1

Oefening 18 Maak van twee zinnen één zin. Doe dit steeds op twee manieren. Bijvoorbeeld: Mijn vriendin is ziek. / Ik moet mijn vriendin bellen. Omdat mijn vriendin ziek is, moet ik haar bellen. Ik moet mijn vriendin bellen, omdat zij ziek is. (…, want zij is ziek.)

1 Mijn zoon mag tv kijken. Zijn huiswerk is klaar. 2 Het regent de hele zondag. Ik verveel me.

3 Mijn schoonvader woont in een verzorgingshuis. Hij is niet zo eenzaam meer. 4 We moeten zo veel huiswerk maken. Ik heb geen tijd meer voor leuke dingen. 5 We hadden de boodschappen gedaan. Ik zette een lekkere pot thee.

Oefening 19 Maak de zinnen af.

1 Als

, ben ik teleurgesteld.

2 Nadat

, was ze doodmoe.

3 Toen ik dat nieuws hoorde,

4 Voordat ik die film ga kijken,

5 Als

,

6 Toen

,

7 Sinds

,

8 Zodra

,

39

Made with FlippingBook Online newsletter