Onsdag 05. august 2015

2

Onsdag 5. august 2015 •

Svevende idrett skal satse luftig på Øverby

En ny svevende idrett er i ferd med å finne fotfeste på Gjøvik. I skogsterrenget på Øverby er Gjøvik Frisbee- klubb i full gang med å eta- blere byens første frisbee- golfbane. Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no – Frisbeegolf er prosentvis den raskeste voksende idretten i Norge, sier Øystein Storskogen. Han og samboer Hilde H. Kristiansen anslår at det i dag er over 40 klubber og drøyt 100 baner i Norge. I september i fjor ble Gjøvik Frisbeeklubb etablert. Storskogen er leder for klubben, som nå har 20 medlemmer fra midten av 20-åra opp til 65 år. – Frisbeegolf som er noe som kan passe for alle da det krever lite å komme i gang, sier Storskogen, som håper frisbeegolfbanen kan friste de som ikke har funnet sin plass i annen organisert idrett – eller bare vil komme seg ut og i aktivitet. Storskogen og medlem Kristiansen håper også på å få med flere barn og unge med på laget. 18 kurver 18 frisbee-kurver er nå på plass i et cirka tre kvadratkilometer stort skogsområde rundt Øverby skista- dion. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Oddmund Bygstad, født 1928, døde 16. juni. Borgny Marifjæren Foss, født 1933, døde 14. juni. Inger Dorthea Mariendal, født 1934, døde 17. juni. Solveig Mcintyre, født 1925, døde 17. juni. Ottar Tvedt, født 1928, døde

kommune har vært utrolig positi- ve og hjelpsomme for å få dette til, berømmer Storskogen. Den nye banen har en kostnad på omtrent 600.000 kroner, inklu- dert dugnadsinnsats. Økonomisk finansieres prosjektet ved hjelp av spillemidler. Gerd Lundborg, født 1935, døde 10. juli. Olaug Aarrestad Ringvold, født 1934, døde 6. juli. Bjørn Stokke, født 1926, døde 17. juli. Thorleif Hammersborg, født 1926, døde 24. juli. Ole Skaug-Pedersen, født 1961, døde 13. juli. Øverby. Om et par måneder vil en frisbeegolfbane med 18 kur- ver være spillbar. Medlem Hilde H. Kristiansen og leder Øystein Storskogen i Gjøvik Frisbeeklubb er i gang med etableringa av et helt nytt og svevende fritidstilbud på

– Vi har nå begynt å rydde unna og renske opp i terrenget hvor banen skal være ved å fjerne løs kvist og grener enkelte steder. Vi tar minst mulig, da banen skal være så naturlig som mulig, sier Storskogen. Her er ikke snakk om grøvere hogst, for utfordringen er å få frisbeen til å sno seg mellom trær og andre hindringer på de fra 40 til 220 metrene fra utkastfeltene fram til hver kurv. – I tillegg til ryddejobben som vil skje på dugnad, må vi lage utkastfelt med kunstgress og sand, 16. juni. Aslaug Aannerud, født 1921, døde 21. juni. Anne Bergitte Berg, født 1930, døde 1. juli. Bjørn Jørgen Bratlie, født 1935, døde 30. juni. John Grindstad, født 1946, døde 7. juli. Åse Marie Berlin Halvorsen, født 1920, døde 29. juni.

sier Storskogen, som anslår at banen vi være spillbar om et par måneders tid. – Dette vil da være et aktivitets- tilbud som er tilgjengelig for folk 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Det eneste du trenger er en frisbee, sier Storskogen. Når banen er klar, vil klubben også starte opp ukesgolf fast en dag i uka. – Her blir det mulighet til å gå sammen med spillere som har spilt mye, for å lære seg teknikk og ikke minst etikette både i forhold Else Marie Hjeldsbakken, født 1931, døde 17. juni. Finn Løvlien, født 1936, døde 15. juni. Leif Normann Pedersen, født 1934, døde 24. juni. Bjørg Løvaas Rosenlund, født 1950, døde 5. juli. Bjørn Seeberg, født 1940, døde 7. juli. Åse Skjerven, født 1925, døde

til rekkefølge og å ivareta sikker- het når man spiller, sier frisbee- klubblederen, som ser fram til å få ferdig den tekniske skogsbanen som vil holde standard for Norges- cup-spill. Ellers i distriktet er det en 27 kurvs bane på Ankerskogen i Hamar, samt fem baner i Lillehammer og en på Ottestad. 600.000 kroner Frisbeeklubben har hatt et nært samarbeid med Gjøvik kommune i forbindelse med etableringa. – Kulturavdelingen i Gjøvik 18. juni. Hans Solberg, født 1949, døde 4. juli. Knut Sterten, født 1947, døde 22. juni. Per Olav Sørlie, født 1955, døde 23. juni. Olga Kristine Gramm, født 1920, døde 18. juli. Ingun Johansen, født 1935, døde 16. juli.

Flere boliger i sentrum er positivt

et lokalt firma som har fått dette byggeoppdraget. Prosjektlederen sier det selv i dagens avis: – Det har vært litt stille en periode. Nå har firmaet arbeid til mange ansatte i månedsvis framover, på det meste er det snakk om at det er jobb til 50-60 mann. Vi forstår at det rent praktisk er utfordrende å bygge 40 leiligheter og næringslokaler midt i sen- trum. Trafikken må finne seg et nytt mønster i akkurat dette området. Men det må være en bagatell i den store sammen- hengen.

gang, føler vi oss til en viss grad berolighet. Det er nemlig ikke første gang prosjektet Tordenskjolds hage er blitt lansert. Sist, i 2013, var interessen såpass lunken at det hele stoppet opp. Denne gang- en er temperaturen i boligmarkedet helt annerledes, og dermed kan spaden settes i jorda. Vi vil anta at det må være et tegn på at den norske lønnsmottage- ren ikke er riktig så bekymret. Vi vet dessuten at byggebransjen ikke akkurat har blomstret den siste tida. Det er mange entreprenører om oppdragene, og store utbyggingsprosjekter vok- ser ikke på trær. Derfor er det gledelig å se at det er

Til uka starter en av de størst boligutbyggingene i sentrum på lang tid. Utbyggeren har nå fått solgt så mange leiligheter at Tordenskjolds hage kan realise- res. I løpet av de siste årene har stadig flere bosatt seg i sentrum, noe som i stor grad bidrar til å gjøre sen- trumsområdet mer levende, også etter stengetid. Samtidig betyr det at butikker i sentrumsområdet får nye kunder. Boligbygging er viktig for Gjøvik sentrum. I sommer er det blitt snakket og skrevet en del om at det norske boligmarkedet kan komme til å kolapse. Når vi ser at slike prosjekter som dette kommer i

twww.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 5. august 2015

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with