EXB14JZ10002

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013 of 2014)

Pedagogisch Medewerker 4 Jeugdzorg

Opleiding :

Crebonummer:

92631

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullen wat van toepassing is)

2 Samen zorgdragen voor een uitdagende ruimte

2014-pm-4-jz-e2

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden

  

2

2.3

        

Examen afgerond:  ja  nee Herkansing:  ja  nee s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G = Goed, V = Voldoende, O = Onvoldoende

De beoordeling is vastgesteld door Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014 Opleiding Pedagogisch Medewerker 4 Jeugdzorg Examencode 2014-pm-4-jz-e2

Made with