שבתון - מקבץ עלוני מוסדות לימוד ליוצאים לשבתון - מאי 2016