S_BeliggenhedenOgHøjdenAfFasteNivellementspunkter_1941

o CD

4S» O ro S BELIGGENHEDEN OG HØJDEN AF FASTE NIVELLEMENTSPUNKTER

kJ

K Ø B E N H A V N

U D A R B E JD E T V ED

S T A D S K O N D U K T Ø R E N

U N D E R L E D E L S E A F A F D E L I N G S C H E F J U L I U S T E R M A N S E N

K Ø B E N H A V N TRYKT HOS F. E. BORDING A/S 1941

Made with