Residentie Skobbegaar

STUDIO KLEIN BRABANT A r c h i t e c t u u r & I n t e r i e u r b v b a

Beschikbare assistentiewoningen

Assistentiewoningen met 1 slaapkamer

Assistentiewoning 0.7

Assistentiewoning 1.14 / 2.22

Assistentiewoning 0.4/0.5/1.11/1.12/2.19/2.20

Assistentiewoning 0.3/1.9/2.17

Assistentiewoning 1.15 / 2.23

Woonzorgcentrum Sauvegarde - Residentie Skobbegaar P r e s e n t a t i e b u n d e l P r o v i n c i e A n t w e r p e n - G e m e e n t e P u u r s - R u i s b r o e k D o r p C u r a I n v e s t n v 01 juli 2012

Made with