Onsdag 6. mars 2019

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

KOM TIL LENA! Topp service og gratis parkering.

Tlf. 40 00 26 30

Lena handelsstand forening

Fliser - Bad - VVS - Gulv

Onsdag 6. mars 2019 Nr. 10 • 92. årgang – etablert 1928 Gårdeier kritisk til nyetablering

Fikk seg komfyrvakt

Foto: Jon Olav Andersen Foto: John Knut Bakken Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Hallvard Hilsen (93) på Raufoss (bildet) har fått seg komfyrvakt. Innbyggerne i Vestre Toten har vist stort engasjement, etter at brannve- senet lovet å gi bort ei kom- fyrvakt. Hallvard var den som ble plukket ut til å motta det livreddende utstyret. Side 3 Møtte veggen i Totenvika Karen Ringlund (bildet) i Totenvika fikk nattlig besøk. En bil traff uthuset hennes, og klarte å lage et stort hull over garasjeporten. Deretter for- svant bilen. – En kan lure på hva som egentlig har skjedd, sier huseieren, og ser på hullet høyt på veggen. Side 7 Dugnad på kjøkkenet

Foto: John Knut Bakken

Terje Narum (bildet), som eier Narumsgården på Lena, synes det var feil å gi tillatelse til etablering av Rådhustorget. Han mener det har vært skadelig for Lena sentrum. I Narumsgården er det nå i løpet av kort tid blitt to tomme butikklokaler. I 2008 hadde Narum planer om utvidelse av forretnings- gården, men de viste seg vanskelig å gjennomføre.

– Politikerne tok en feil beslutning da de sa ja til bygging av et butikksenter på et jorde utenfor sen- trum, sier Narum. Ordfører Guri Bråthen sier hun er mer bekymret for konkurransen fra netthandel. Hun mener butikkene på Lena må utmerke seg med ekstra god service for å beholde kundene. Side 4-5

Jan Skjølås (bildet) og resten av dugnadsgjengen på menig- hetshuset på Skreia fikser med glede nytt kjøkken. Under oppussingen kom de over et lite mysterium. Siste side

gir PUSSE OPP?

SCREENDAGER

Dersom du opplever problemer med levering av avisa, kan du ringe Innlandet distribusjon: 481 20 335 eller sende en e-post til id@amedia.no

*På zipscreen til 29.03

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen

249,-

3-i-1

www.scandic.no

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker