Uitwerking hoofdstuk 7

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen Hoofdstuk 7 Het rekeningstelsel en de omzetbelasting

7.1

0, 1, 2, 3 en 7.

7.2 Een handelsonderneming verkoopt de goederen in ongeveer dezelfde staat als waarin ze werden ingekocht. Bij een industriële onderneming vindt vormverandering plaats. Hier worden de eindproducten vervaardigd door de productiefactoren te combineren. 7.3 De rekening staat in rubriek 0: Vaste activa, Eigen vermogen en schulden op lange termijn. De rekening behoort tot de groep 0 (gebouwen) en heeft als rekeningnummer 5 gekregen. 7.4 Vaste activa gaan meerdere productie- en/of verkoopprocessen mee, wat bij vlottende activa niet het geval is.

7.5

a 0 b 4 c 0 d 1 e 4 a 8 b 1 c 7 d 0 e 8

f 0 g 1 h 1

k 0/7 p 3

l 4

q 4/9

m 0 n 1 o 1

i 1 j 1

7.6

f 1 g 1 h0 i 0

k 1 1 4

p 3/7

q 4

m 0 n 8

j 4/8 o 4

7.7

899 Overboekingsrekening

€ 410.000

Aan 920 Verkoopresultaat

€ 410.000

7.8 Rekening 412 Interestkosten geeft de kosten voor de onderneming weer. Rekening 151 Te betalen interest geeft de schuld, het te betalen bedrag van de interest weer. 7.9 Rubriek 0: Machines in een industriële onderneming waarmee producten worden voortgebracht. Rubriek 7: In een machinefabriek, waar op deze rekening de voorraad machines wordt geboekt. 7.10 a Dit is een lening uitgeleend geld. b Deze post komt aan de debetkant van de balans te staan, omdat de onderneming deze lening heeft verstrekt aan een ander en dus een vordering heeft.

Pagina 1 van 3

Made with