Kraks Vejviser 1997 Dansk Erhvervsliv

2

Kraks Vejviser 1997 Copyright ®

Kraks Forlag AS Vi rumgårdsvej 21 2830 Virum

KRAK

Kraks Forlag AS Satsleverandør: Dansk EDB Satscentrum A/S Trykning: Jydsk Centraltrykkeri A/S Indbinding: Chr. Hendriksen & Søn A/S, Skive Omslagsdesign: Kjeld Brandt Grafisk Tegnestue ApS Printed in Denmark 1997 ISSN 09002243 ISBN (Komplet) 87 7225 626 5 Hvem leverer hvad? 87 7225 622 2 Erhvervsvirksomheder i Danmark 87 7225 623 0 Danmarks 30.000 største virksomheder 87 7225 625 7 Tekst, systematik og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra Kraks Forlag AS. Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret form, oversættelse eller omarbejdelse. Krænkelse af eneretten vil medføre retsforfølgning.

Telefon 45 83 45 83 Telefax 45 83 10 11 E-mail krak@www.krak.dk

Medlem af

European Association of Directory Publishers og (SADF Scandinavian Association of Directory Publishers

Made with FlippingBook Learn more on our blog