Onsdag 07. september 2016

2

Onsdag 7. september 2016 •

Søyletopp fra gamle Hunn kirke gjenfunnet I løpet av sommeren har en litt spesiell søyletopp fått plass i Gjøvik kirke. lig Gjøvik kirke. Selv om gamle Hunn kirke var langt fra fallefer-

dig, forutsatte Julie og Martin Engelhardt Hoff, som sa seg vil- lige til å betale for ny kirke, at den åttekantede kirka skulle rives, og at materialene herfra skulle benyttes i Gjøvik kirke. – Noen av materialene ble brukt her i Gjøvik kirke, mens resten ble gitt tilbake til gårdene som hadde stått for tømmerleve- ransen til gamle Hunn kirke, for- teller soknepresten. Dermed ble altså søyletoppen som nå har fått plass i våpenhu- set, gitt tilbake til Berg gård. Her skulle det vise seg at søyletoppen var svært så seiglivet. – Søyletoppen ble faktisk brukt som understell på utebord, sier Nyhus. Søyletoppen, med flotte utskjæringer i tre, hadde altså gått fra å være et blikkfang over alterpartiet i gamle Hunn kirke til å stå utendørs antakeligvis hele året. Overlevde brann I 1970 skulle det imidlertid bli mye mer dramatisk for den gamle søyletoppen som sto på en veranda utenfor hovedbygningen på Berg, for natt til 22. februar brant denne bygningen. Familien Lied, som eide gården, kom seg helskinnet ut, og klarte å redde søyletoppen før den ble slukt av flammene. – Søyletoppen ble imidlertid brannskadd på den ene siden, noe man fortsatt kan se veldig tyde- lig, sier soknepresten, og peker på søyletoppen. Etter å ha overlevd både som understell til utebord og en dra- matisk brann, ble søyletoppen lagret på stabburet på Berg. Etter det Gjøviks Blad erfarer, var det ingen andre enn gårdeierne selv som visste at søyletoppen befant seg her. I 2011 solgte familien Lied gården til Kjartan Aas, og

Søyletoppen er fra gamle Hunn kirke, og ble ansett som tapt i årevis.

Thea Romsås * thea@gjoviks-blad.no

– Her er den altså, ikke den bort- komne sønn, men den bortkomne søyletopp, smiler sokneprest Ole Jacob «Jacken» Nyhus, og peker opp mot taket i våpenhuset i Gjøvik kirke. Her har en litt spesiell gjen- stand nå fått hedersplass; nemlig en søyletopp fra gamle Hunn kirke. Åttekantet kirke Gamle Hunn kirke, som lå omtrent der musikkskolen ligger i dag, ble bygd i 1821, og innviet i 1822. Kirka var en åttekantet trekirke, og det var sognets går- der som sto for leveransen av tømmer da kirka skulle bygges. – Ved alterpartiet i gamle Hunn kirke var det en såkalt bal- dakin som ble båret av fire søyl- er. På toppen av disse sto kapité- lene, altså søyletoppene, forklarer «Jacken», som har vært sokne- prest i Gjøvik kirke siden litt utpå nyåret. I 1882 ble det bestemt at det skulle bygges en ny kirke; nem-

Sokneprest Ole Jacob «Jacken» Nyhus syns den gamle søyletoppen som har fått plass i våpenhuset i Gjøvik kirke formidler en interessant historie.

søyletoppen fulgte selvsagt med på kjøpet. – Jeg var faktisk ikke klar over hva dette var for noe, men så hadde jeg noe besøk på gården som kunne fortelle at dette var søyletoppen fra gamle Hunn kirke, sier Aas, som i 2014 ga søyletoppen i gave til Gjøvik

kirke. Nå har både Riksantikvaren og biskop Solveig Fiske godkjent at søyletoppen kan stå i våpenhuset i Gjøvik kirke, og den gamle gjenstanden har igjen fått plass på toppen av en søyle. – Jeg syns det er flott at den har fått plass her når den formid-

ler en så interessant historie, smi- ler «Jacken», som også legger til at søyletoppen faktisk er i samme forfatning som den var da den ble gjenfunnet. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Jorun Hagen, født 1937, døde 20. august. Else Hellum, født 1931, døde 22. august. Kåre Elmar Lønstad, født 1928, døde 24. august. Kari Maurbråten, født 1928, døde 25. august. Leif Wincent Ingolf Skjøld, født 1926, døde 19. august. Harry Sørlien, født 1938, døde 16. august.

Søyletoppen er opprinnelig fra gamle Hunn kirke, og har fine utskjæringer i tre.

Slik så gamle Hunn kirke ut, den ble revet på begynnelsen av 1880- tallet. (Foto: Hilda Julin/Mjøsmuseet).

Dugnad for å hente tilbake mjøsutsikten

Vi foreslår likevel at oppfordringen om å hogge trær tas på alvor, og at kommunale områder ryddes i størst mulig grad. En dugnad kan være en løsning. Mange vil sikkert ha ved mot å få lov til å hogge på kommunale områder. Dette må selvsagt skje i kontrollerte former. Vi bør huske at utsikten til Mjøsa er verdifull på flere måter også. Reiselivet vet at turistene gjerne vil se og ta bilder av vakre scenarioer. Tilgjengelighet til land- skap er noe av det vi kan selge vårt eget distrikt på. Kan vi håpe på en lokal trefellingsaksjon allerede på denne siden av vinteren?

Det er ikke bare i Gjøvik at det vokser i overkant mye, Norge gror igjen. I løpet av de siste hundre årene har skogarealet økt med over 50 prosent, forteller forskning.no. Veksten fortsetter utvilsomt. Vi mennesker vil gjerne ha utsikt til vann, og det har mange her lokalt i utgangspunktet. Dette handler blant annet om livskvalitet. Gjøvik kommune innrømmer at det ikke finnes ressurser til god nok oppfølging av fri- områdene, derfor får det ofte gro litt i overkant mye. Det er ikke vanskelig å skjønne at det kan være van- skelig å prioritere hogst i trange budsjetter.

Samme hvor i verden vi bor, bare vi ser Mjøsa, heter det. Men her lokalt er det ikke alltid så enkelt å se van- net for bare trær. I forrige ukes avis manet en lokal oppsitter til kamp mot trærne som sperrer for utsikten. Vi skal selvsagt sette pris på alt det som er grønt rundt oss, men han har et viktig poeng. Mange steder gror det ukontrollert, og løvskogen er ikke sen om å ta overhånd. I et bolig- felt er det neppe mange som setter pris på store trær. Ikke bare sperrer de for utsikten, løvtrærne drysser snart rikelig med blader på plenene.

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 7. september 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with