Onsdag 07. september 2016

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Musikk er det eneste verdensspråket som ikke trenger å bli oversatt.

Berthold Auerbach

Ring oss!

Siste dag som fast dirigent for Fredheim

Tirsdag 30. august var Tove Lundborg siste dag som Fredheim blandede kors faste dirigent. Korets nye dirigent er 22 år gamle Anette Dean.

Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Tove Lundborg begynte som dirigent for Fredheim blandede kor for 28 år siden. Koret har i noen perioder hatt andre dirigen- ter: Deborah Andersen og Marit Tønder Bodsberg. Allsidig og dyktig – Toves arbeid, musikalske opp- levelser og aktiviteter med koret har vært allsidige, mange og spennende – fra små kafékonser- ter til store klassiske verk, alene eller i samarbeide med andre kor, orkester, korps og solister. Hun har vært en svært dyktig dirigent som vi har vært heldige å beholde i mange år, takker Ellen Haaverstad Hovde, leder av Fredheim blandede kor. Korets nye dirigent fra 1. sep- tember er Anette Dean. Hun er 22 år, studerer direksjon ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, og tar toget til Gjøvik hver tirs- dag for å dirigere koret. Samarbeidspartner Koret har planlagt både store og små oppdrag med sin nye diri- gent det kommende sangåret. Hovedsatsingen er «Porgy & Bess» i samarbeid med Gjøvik symfoniorkester og koret på

Tove Lundborg (til venstre) takker av som Fredheim blandede kors faste dirigent. Ny dirigent er Anette Dean. Lundborg begynte å dirigere koret for 28 år siden.

musikklinjen ved Gjøvik videre- gående skole. Den skal fremfø- res i Fjellhaven 18. mars neste år. – Som dirigent for GVS’ kor blir Tove en samarbeidspartner for vår nye dirigent. Dirigent for selve konserten blir Geir Tore Larsen, vanligvis dirigent for Gjøvik symfoniorkester, forteller Haaverstad Hovde.

Koret har 45 aktive kormed- lemmer, men ønsker seg gjerne flere nye medlemmer som ønsker å være med på storsat- singen «Porgy & Bess». Mange oppdrag Midnattskonserten i samarbeid med Gjøvik bybrass framføres for 24. gang lille julaften, alltid med fullsatt Gjøvik kirke og er en tradisjonsrik konsert. Koret skal synge på Frivillig- hetsdagen i Gjøvik sentrum lør- dag 10. september. Koret skal

dessuten delta under gudstjenes- ter i Hunn kirke og den tradisjo- nelle lysmessen i Hunn kirke første søndagen i desember. Koret skal også synge i Minneparken 17. mai-morgen, og opptre på Norsk Korforbund Vestopplands Vinter- og som- mersangerstevne. Anette får god hjelp fra kor- medlemmer ved innøvingen og i Fredag 23. september er det klart for semesterets første kon- sert på Studentenes hus på Kallerud, og denne gangen er det Highasakite som kommer til Gjøvik. Bandet slapp i vår albu- met «Camp Echo» til strålende anmeldelser, og i løpet av som- meren har Highasakite spilt på

noen sangoppdrag. Kari Hals som dyktig pianist – og Margrethe Høvik Singstad og Anne Kathrine Swensen som dirigenter. – Vi ønsker å utvikle oss videre under ny dirigent, synge krevende verk og samtidig være et kor som kan glede med små konserter i byen vår, sier lederen i Fredheim blandede kor. en rekke festivaler rundt om i hele landet. Bandet skal dessu- ten spille på Nobelkonserten i desember, men aller først kom- mer de altså til Gjøvik for å spille for de ferske NTNU- studentene på Kallerud.

Highasakite til Gjøvik

www.rentawreck.no

Størrelse:

Fra pris:

Trenger du varebil? Ringveien 3, 2815 Gjøvik

350,- 595,- 745,-

3-4 m 3 6-8 m 3

10-12 m 3 15-17 m 3

995,- 19-30 m 3* 1295,- *CI m/løftelem

Ring 97 18 00 66

Ta EU-kontroll hos en nøytral aktør!

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf. 917 41 474

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

NAF Senteret Gjøvik Tlf. 08 505 – naf.no

Made with