mr. Trees Karssen - Bestuursrecht

Bestuursrecht Vaardig in het juridisch werkveld

wet

bestuursorganen

klacht besluit bestuursdwang handhaving jurisprudentie behoorlijkbestuur

hoger beroep

urger klachtbehandeling vergunning

subsidies

dwangsom overheid

bezwaar rechtsbescherming

beroep

bestuurlijke boete

con ict voorlopige voorziening

nthef ng

mr. Trees Karssen

Made with