New-Tech Military Magazine | 03-04/2016

התערוכה הגדולה לענף ההיי-טק האלקטרוניקה בישראל. חברות המובילות בענף בישראל ובעולם ויבקרו אלפי עובדים מהתעשייה. 150- בתערוכה יציגו כ לצד התערוכה מגוון אירועים וכנסים מקצועיים.

התמונה להמחשה בלבד

* chevrolet spark הגרלת

בחסות * chevrolet spark בין מבקרי התערוכה מענף האלקטרוניקה וההיי-טק תוגרל

www.new-techevents. com לפרטים נוספים ולהרשמה: * כפוף לתקנון ההגרלה שיפורסם באתר החברה *מותנה בהרשמה מוקדמת. ** השתתפות בהגרלה מותנית בהרשמה באתר החברה, ואישור מראש להשתתפות בהגרלה.

Made with