Vår 2018 Sverige

Om oss

Aktiv Lek AS i Telemark är en norsk producent av lekutrustning. Personalen i företaget har lång erfarenhet av produktion med lekutrustning och är medvetna om kraven på säkerhetoch kvalitet som krävs på den professionella marknaden. Alla produkter uppfyller kraven i standarden EN1176 och EN1177. Avsikten med verksamheten är att producera säkra lekplatsutrustningar med lokala material till priser som speglar reella produktionskostnader. Produkterna är baserade på lokala trämaterial av hög kvalitet som också ger en miljövinst genom att transporter minimeras samtidigt som vi erhåller lång livstid på produkterna. Verksamheten har som målsättning att ha en social profil och vid sidan om nyckelpersoner som har specialistkunskap på lekplatsutrustning, även ha ett nära samarbete med lokal- föreningar för att ge personer som faller utanför den vanliga arbetsmarknaden en möjlighet till arbete. Målet är att vara en lokal producent som är en positiv aktör både socialt och miljömässigt. Produkterna Våra produkter är designade för att ge bästa möjliga lekvärde för barn på dagis, skolor och i offentliga miljöer. De skall uppfylla krav på både social lek och mer motoriska utmaningar. Målet är att erstätta mobbning och destruktivt beteende med positiva aktiviteter. Produkterna är modulbaserade, detta ger en stor grad av flexibilitet. Vi kan tillfredställa de flesta behov från enkla lekhus till stora anläggningar med utmaningar för de flesta åldersgrupper. Kom gärna med dina önskemål så kan vi ge förslag som är anpassade för dina behov. Stor vikt är lagd vid en miljömässig produktion av lekplatsutrustningen. Materialet baseras på virke från Telemark. Genom att ha en nära kontakt med lokala sågverk är det lättare att få de material som passar bäst för just denna typ av produkter. Vi väljer utmaterialet från de stockar som lämpar sig bäst och kan ställa de kvalitetskrav som gäller för att få bästa möjliga produkt.

Information

Miljövänlig

Lokalt

Norskproducerad

Trä med lång livslängd

Aktiv Lek AS använder den senaste MicroPro LifeWood tryckimpregnering som är en ny generation av träimpregnering. Den europeiska versionen är producerad med hjälp av Koppers MicroPro under kontrollsystemet ISO14001. Trävirke som är behandlat med MicroPro har en förlängd livslängd. Färgen är mellanbrun/ljusbrun. GREENGUARD-certifierat MicroPro teknologin har blivit tilldelat GreenGuard Children & Schools certifiering. The GreenGuard Children & Schools certifieringsprogram godkänner produkter med extremt lågt innehåll av organiska kemikalier (VOC) som är godkänt för användning i skolor, förskolor, lekplatser och är godkänt för direkt jordkontakt.

2

Alla priser ex moms och frakt

Made with FlippingBook flipbook maker