Onsdag 24. januar 2018

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

SYNLIG I DIGITALE MEDIER hamarmedia.no

RØISVOLD TRECON AS

// DIGITAL

Onsdag 24. januar 2018 Nr. 4 • 91. årgang – etablert 1928 Bringer historien fram i lyset igjen

Trøbbel med de nye bilene

Foto: Mina B. Sveen Foto: Jon Olav Andersen Foto: Ragnhild Fladsrud

Mandag sto tre av de nye renovasjonsbilene til Horisont Renovasjon på verksted. De nye bilene skulle endelig få orden på hentingen av avfall i distriktet. I stedet har også disse bilene fått problemer. Driftssjef John Christensen og driftsassistent Plamen Peev beklager situasjonen som har oppstått. Side 8 Foreslår å rive Badet

Petter Gryttenholm (bildet) mener det kan gjøres grep som rydder opp i kaoset i Silogata. Han foreslår å rive Badet, og bruke tomta til par- kering og varelevering. Situasjonen slik den er nå, er helt tragisk, mener Grytten- holm. Han ser stadig trafikk- farlige hendelser i Silogata. Side 4 Lang dag for langtransport

Foto: Jon Olav Andersen

som ekspertene nå skal vurdere nærmere. En gjen- stand formet som en fugl. Det kan være en såkalt fibel til å holde sammen klær, eller det kan være en del av nesebeskyttelsen på en vikinghjelm. – Det dukker stadig opp nye ting fra jorda, sier Dunvold, som årlig bruker svært mange timer på frivillig basis på denne jobben. Side 5

Stian Dunvold (bildet) og andre seriøse metallsøke- rentusiaster gjør en uvurderlig jobb, mener arkeolo- gene i Oppland fylkeskommune. Dunvold har gjort en lang rekke funn av mynter, smykker og annet som er så gammelt at alt må innleveres. Både i fjor vår og høst gjorde han spesielle funn i Østre Toten, blant annet en sjelden sølvmynt fra 1300-tallet og ei sølvnål fra vikingtida. På bildet viser han fram noe

Ikke svarte tv-skjermer

Trenger du elektriker?

En trailersjåfør fra Portugal fikk en svært lang dag bak rat- tet da han skulle forsøke å levere last fra Gibraltar på Starum. Først ble han stående og sperret vegen på Bilitt på morgenen. På ettermiddagen forsøkte han igjen, og da kjør- te han av vegen. Ved midnatt var han framme på Starum, etter et tredje uhell, der GPS- en var sterkt medvirkende. Side 3

Driftsenhetsleder Oddbjørg Pedersen (bildet) lover at beboerne på Gimle syke- hjem på Bøverbru fortsatt skal få se på tv. Ryktene om at det er slutt på tv- titting stemmer bare ikke. Side 9

Gjøviks eldste elektroinstallatør

Sentrum Gardiner AS Totalløsninger Storgata 9, Gjøvik – Vi syr på mål! –

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Foto: Mina B. Sveen

Made with FlippingBook HTML5