Onsdag 24. januar 2018

2

Onsdag 24. januar 2018 •

Klatrer for å hjelpe fattige i Uganda

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Trafikken i sentrum I det siste har vi skrevet litt om trafikksituasjonen i Lena sentrum. Flere har kommentert artiklene i sosiale medier, og redaksjonen har også fått direkte tilbakemel- dinger. I dagens avis kan du lese om hva en nestor i Lena mener. Han har sett problemene, både i jobbsammenheng og som nabo til sentrumsområdet. Det vil sikkert falle noen tungt for brystet når han foreslår å rive Badet. Forsamlingslokalet har stått avlåst en lang stund nå, og det er lite håp om at kommunen som eier tar seg råd til sette lokalet i stand igjen. Det har tidligere vært lansert ideer om at den attraktive tomta i Lena sentrum bør frigjøres, slik at det kan settes opp nybygg for for- retninger. I seg selv er det positivt å tenke på utvikling i sentrum. All ny handelsvirksomhet vil være positiv. Likevel er det grunn til å stoppe opp litt ved forslaget om å bruke tomta annerledes, for vi trenger også parkeringsmuligheter til det forretnings- og dagliglivet som allerede eksisterer. Så lenge vi bor i ei bygd, er folk avhengig av å bruke bilen. Dagens løsning på torvet på Lena er ikke spesielt god. Visst er det blitt flott å se på. Rundkjøringa og området rundt har gitt sentrum et estetisk løft. Men inn- og utkjøringsløsningen fungerer dårlig, blant annet med en heftig blanding av fotgjengere og bilister. Trafikken i Silogata er tett, og kombinasjonen med vare- levering gjør at dette området ikke er optimalt. Skal Lena kon- kurrere som handelssted, må det legges best mulig til rette. Så kanskje noen bør se på dette forslaget. Skal sentrum blomstre, er det ikke sikkert at det bare kan skje i vakre blomster- bed.

Lørdag kan barn mellom fem og 12 år blant annet prøve klatreveggen på Toten folkehøgskole. Når elevene arrangerer «Barnas dag» til inntekt for fattige i Uganda. Fra venstre; Andreas Schødt, Rakel Steensen, August Mathisen, rektor Live Hokstad og Kristin Hovde.

Toten folkehøgskole har i fem år hatt et hjelpe- prosjekt gående, der de har samlet inn penger til fattige i Uganda og Rwanda. Lørdag invite- rer de til «Barnas dag» på skolen, der inntektene går til årets aksjon. Prosjektet de har i Uganda hjelper omlag 100 små og store som lever av det de finner på en søppel- dynge. For første gang arrangerer de en «Barnas dag» på skolen, der barn fra fem til 12 år får delta i aktiviteter som å klatre i klatre- vegg, ansiktsmaling, teaterkurs (8 Lørdag og søndag er det igjen klart for antikk-, samler- og retromessa i Gjøvikhallen. Ove Mikkelsen fra Lena er ivrig med- arrangør for messa, hvor det blir fullt opp med over 20 utstillere. Her blir det mye å se med alt fra gamle bondeantikviteter til nyere desingvarer av kjente norske designere og kunstnere. Retro- delen brer stadig om seg og et Odd Martin Hesjadalen oddmartin@totens-blad.no

en lekeplass. 100 mennesker

til 12 år), smykkelaging, tromme- kurs og annen moro i gymsalen. Alt dette mens de voksne kan få anledning til å se hvordan skolen er og fungerer. I tillegg blir det suppe- og kaffe/kake-salg. Alle inntekter går i sin helhet til solida- ritetsprosjektet i Kampala i Uganda. Alle premier er gitt av handelsstanden i Lena. – Dette arrangementet er helt og holdent elevenes ansvar og opplegg. Blir det vellykket, vil det bli et årlig tiltak for å skaffe

som fokuserer på det lille sam- funnet av søppelplukkere. Av det de finner på søppeldyna kan de lage ting som drivhus av plast- flasker eller fyringsbriketter. – De kan også samle inn plast- flasker til resirkulering, noe de får sju kroner dagen for, forteller rektor Hokstad. Sammen med elever har hun vært i Uganda hvert år de siste fem årene og utført arbeidsopp- gaver knyttet til prosjektet. – 26. mars reiser igjen 30 ele- ver nedover og skal være og arbeide der fram til 21. april, sier hun. I år skal Toten folkehøgskole hjelpe til med å bygge et hønse- hus og en hage der barna både kan lære om hagebruk og dyrke egne grønnsaker. Det vil også bli Sveiseblink på Lena Helene Guåkers bok «Sveiseblink» ble til i tett dialog med elever ved Lena-Valle videregående skole. Hvordan hun fikk elevene til å åpne seg og snakke om mer enn biler, hvor- dan det er å skrive på dialekt og hvem rånerne egentlig er, kan du få svar på når Helene Guåker bokbades på Østre Toten folkebi- bliotek torsdag kveld.

Det er omlag 100 mennesker som lever av det de finner på søppeldynga. 78 av disse er barn, mens kvinnene er i flertall blant de voksne. En liten vannstråle fra en slange er alt de har av vann for å slukke tørsten. – Før bodde de også på søp- pelfyllinga, men eieren ville ikke lenger la dem bo der, så nå bor de spredt rundt omkring under kummerlige forhold, men livnæ- rer seg fortsatt av dynga, sier Hokstad. Folk som vil bidra til prosjekt- et kan kontakte skolens rektor. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Klara Ovidia Nedrud, Vestre Toten, født 1923, døde 6. janu- ar. Mathilde Olsen, Vestre Toten, født 1921, døde 6. januar. Martin Alexander Petersen, Vestre Toten, født 1986, døde 5. januar. Jorunn Thomassen, Østre Toten, født 1924, døde 10. januar.

Bravo, Maren

Maren Lundby er en totning å være stolt av. Vår lokale hopp- stjerne hanker inn seier etter seier i verdenscupen, og seiler utvilsomt opp som norsk gullhåp i OL. Det har vært en lang veg mot toppen, og utallige treningstimer. Hun er rett og slett best i verden, for øyeblikket. Og hun er totning, så det er lov å være stolt!

midler til prosjektet vårt i Uganda, sier rektor Live Hokstad. Hønsehus og hage

Tidligere har skolen bygd både klasserom, bibliotek og lekeplass for barna, i samarbeid med den lille organisasjonen ECOaction,

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Messeklart for samlerne

utvalg med vintageklær fra tids- perioden 1960 til 1990 vil også bli å finne. – Det er første gang dette er på Gjøvik-messa, og fra andre ste- der vet vi at interessen for mote- klær fra denne perioden er stor, sier medarrangør Bjørn Sivesind. En stand med et rikholdig utvalg av postkort er en annen nyhet denne gangen.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook HTML5