Ivö Camping 2023

Trevliga upplevelser

Här på ön finns många trevliga upplevelser att se och utforska. Vi tipsar om några här, men det finns många fler! Ivön ligger mitt i Ivösjön i nordöstra delen av Kristianstads kom mun och nås med färjeförbindelsen mellan Barum och öns västra del. Jordbruket var tidigt en viktig del, särskilt på öns västra sida. En äldre fägata från byn och norrut visar på den gemensamma utmark som norrsidan tidigare utgjorde. Tobaksodlingen var tidigare en viktig näringsgren men som kom att ersättas av fruk todlingen. Ivö Klack Ivö Klack reser sig 133 meter över havet och erbjuder hänfö rande utsikt, naturreservat med hundraårig bokskog och härliga strövområden. I det gamla kaolin- och kalkstensbrottet har fossil hittats efter hajar, svanhalsödlor och krokodiler. Här finns flera utmärkta vandringsleder med rastbänkar och vackra utsikter över Ivösjön. Vandringen längs lederna är varirerande och bitvis kondi tionskrävande. I det övergivna kaolin- och kalkbrottet går det att leta fossiler som minne av besöket. I reservatet finns ett utemuseum med skyltar som i ord och bild beskri ver områdets geologi, kulturhistoria och natur. Flertalet står utmed den lättgångna gula slingan runt kaolinbrottet. Brytning av kaolin och kalk Under 1800-talet började Iföverken bryta kaolin och kalksten på Ivö klack på norra delen av ön. Fram till 1934 fraktades råkaolin med pråmar till Bromölla och slammades där. Sanden som frånskiljdes användes som utfyllnadsmaterial för att öka fabriksområdet på Ivösjöns bekostnad. Därefter överfördes slamningsanläggningen till Ivön. Brytningen av kalk pågick fram till 1940-talet och kaolinbrytningen upphörde under slutet av 1960-talet. Flera brott och slagghögar finns kvar från brytningsti den, liksom kajanläggningar och cementfundament. Ugnsmunnarna Strandgrottorna vid Ivöns landvinningar som påminner om bakugnsöppningar och sträcker sig upp till 18 meter in i berget. Ivö Kyrka En av Skånes äldsta tegelkyrkor, troligen byggd av ärkebiskopen Andreas Sunesen omkring 1200. I koret finns medeltida målning ar som illustrerar legenden om den hemliga Ursula och utanför kyrkan finns Ursulas källa . Biskopskällaren Biskopskällaren är en välvd källare på Ivön. Resterna av Ivöhus som byggdes av biskop Sunesen. Här tillbringade han sina sista år, isolerad och sjuk i vad man trodde var spetälska. Senare undersökningar tyder dock på att biskopen led av ledgångs reumatism.

Foto Kristianstads kommun, Claes Sandén

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker